Продуктът е нова и безопасна алтернатива на традициония етидиев бромид за оцветяванеи детекция на нуклеинови киселини в агарозни гелове. Багрилото излъчва зелена флуоресценция при свързване към ДНК или РНК. SimplySafeе възбудимо при облъчване със светлина от стандартните трансилюминатори. SimplySafe е толкова чувствителен колкото и етидиевия бромид.

  •   приложение: за детекция на двойноверижна ДНК и едноверижна РНК (5 мкл багрило се добавят към 100 мл разтворена агароза);
  • алтернатива на багренето с етидиев бромид;
  • съпоствавима или по-висока чувствителност от тази на етидиевия бромид;
  • нетоксичен, немутагенен., некарциногеннен.;
  • работата с него не генерира опасни отпадъци.

eurx

Допълнителни документи и информация за поръчка

  • Информация за поръчка:

    Кат. № Опаковка
    SimplySafeTM

    E4600-01

    1 мл

  • Производител:EURx, Полша

Сваляне на прикачените файлове:SimplySafe