Продуктът е нова и безопасна алтернатива на традициония етидиев бромид за оцветяванеи детекция на нуклеинови киселини в агарозни гелове. Багрилото излъчва зелена флуоресценция при свързване към ДНК или РНК. SimplySafeе възбудимо при облъчване със светлина от стандартните трансилюминатори. SimplySafe е толкова чувствителен колкото и етидиевия бромид.

 •   приложение: за детекция на двойноверижна ДНК и едноверижна РНК (5 мкл багрило се добавят към 100 мл разтворена агароза);
 • алтернатива на багренето с етидиев бромид;
 • съпоствавима или по-висока чувствителност от тази на етидиевия бромид;
 • нетоксичен, немутагенен., некарциногеннен.;
 • работата с него не генерира опасни отпадъци.

eurx

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. № Опаковка
  SimplySafeTM

  E4600-01

  1 мл

 • Производител:EURx, Полша

Сваляне на прикачените файлове:SimplySafe