PCR на дълговерижни фрагменти и богати на ГЦ фрагменти