PrimeSTAR Max ДНК полимераза е уникална високоефективна ДНК полимераза за PCRPrimeSTAR Max ДНК полимеразата притежава най-високата точност и най-голяма скорост на удължаване на новосинтезиращата се верига от всички ензими, достъпни като търговски продукти, съчетана с изключително висока чувствителност, процесивност и специфичност. Тя включва елонгационен фактор, осигуряващ ефективен прайминг и удължаване, силно редуциращ времето, необходимо за стъпките на каляване и удължаване. Като резултат, PrimeSTAR Max ДНК полимераза може да бъде използвана за изключително бърз високоскоростен PCR. Доколкото тази полимераза е формулирана като премикс за хот-старт PCR, тя е също отлична за експерименти с използване на голямо количество материал. При необходимост от бързи реакции и/или амплифициране с висока точност за клониране и експресия, структурни изследвания или еволюционен анализ, PrimeSTAR Max ДНК полимеразата е подходящия ензим.

PrimeSTAR Max ДНК полимеразата е подходяща за реакции, осъществяващи се в присъствие на излишък от нуклеинови киселини. Такъв излишък от ДНК в реакционната смес обикновено инхибира PCR амлифицирането при употреба на конвенционални полимерази, защото количеството ефективна полимераза е ограничена от неспецифично свързване. По-съвършената процесивност на PrimeSTAR Max ДНК полимеразата предотвратява такова инхибиране от излишъка от ДНК, което води до много по-успешно осъществяване на PCR-а с минимална оптимизация на необходимите условия. Освен това, хот-старт PCR, осъществяван с посредничеството на антитяло предотвратява осъществяването на фалшиви инициации при стартиране на реакцията, поради неправилен прайминг или неправилно усвояване на праймерите. Доколкото PrimeSTAR Max ДНК полимеразата е конфигурирана като двукомпонентен премикс, съдържащ реакционен буфер и смес от дНТФ, позволява бързо приготвяне на реакциите и е полезна за приложения с използване на голямо количество материал.

Приложения

 • Подходяща в случаи, в които точността и прецизността са критични;
 • Изследвания, свързани с клониране и експресия;
 • Структурно-функционални изследвания;
 • Анализ, включващ еволюционни изследвания (SNPанализеволюционно развитиеи т.н.);
 • Когато са необходимост от бързи PCRцикликато например изследвания с използване на голямо количество материал.

Характеристики

 • Най-високата точност сред полимеразите, достъпни като търговски продукти;
 • На-висока скорост на удължаване, което означава по-малко време нужно за извършването на циклите в PCR;
 • Удобен премиксподготовка на реакциите за по-кратко време;
 • Хот-старт PCR с посредничеството на антитяло Antibodymediatedhotstartformulation;
 • Доказана ефективност, докладвана в научни публикации.

Компоненти
R045A
PrimeSTAR Max ДНК полимераза (2.5 U/µL): 100 µL
2X PrimeSTAR Max Premix (концентрация на Mg2+: 2 mM): 1.7 mL

Краища на PCR продуктите PrimeSTAR Max ДНК полимераза произвежда продукти с притъпени краища. Iподходяща е за употреба със системи с притъпени краища.
Съхранение -20°C. Да се избягва многократно замразяване-топене.
Препоръчително време за удължаване. Когатоа количеството на образеца е до 200 ng на 50 µL реакция, настройте етапа на удължаване на 5 sec/kb продукт. When template quantity exceeds 200 ng per 50 µL reaction, set the extension step at 30-60 sec per kb of product. For detailed recommendations on PCR conditions, refer to the User Manual.
Препоръчителна максимална дължина на амликона

До 6 kb (човешки геномен ДНК образец или човешки кДНК образец)
До 10 kb (геномен ДНК образец от E. coli)
До 15 kb (ламбда ДНК образец)

Примери за употреба, докладвана в научни публикации

 • Nakamachi, Y., et al. (2009) Arthritis & Rheumatism 60:1294-1304. MMicroRNA-124a is a key regulator of proliferation and monocyte chemoattractant protein 1 secretion in fibroblast-like synoviocytes from patients with rheumatoid arthritis.
 • Ohshima, R., et al. (2007) Genes to Cells 122:1339-1345. Putative tumor suppressor EDD interacts with and up-regulates APC.
 • Wu, W., et al. (2010) Cancer Res. 70:6384-6392. HERC2 Is an E3 Ligase That Targets BRCA1 for Degradation.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Разфасовка

  PrimeSTAR® MAX DNA Polymerase

  RR045A

  100 реакции

  PrimeSTAR® MAX DNA Polymerase

  RR045B

  400 реакции

   

   

  Препоръчани продукти

  Кат. №  Продукт  Разфасовка
  6023

  DNA Ligation Kit, Mighty Mix

  100 реакции
  6024

  TaKaRa DNA Ligation Kit, LONG

  50 реакции
  6027

  Mighty Cloning Reagent Set, blunt end

  20 реакции

   

 • Производител:Takara-bio/Clontech, Япония