Способна да работи в рутинен PCRс висока точност, така и в случаи на трудни образци или трудни реакционни условия. PrimeSTAR GXL ДНК полимераза е най-силния ензим за PCR с висока точност, достъпен като търговски продукт. Осигурява високи добиви, висока специфичност и точност не само за стандартни реакции, но също е ефективна и в PCR на образци, богати на GC-връзки, в присъствието на излишък от образеца и при амплифицирането на дълги продукти до 30 kb (GXL). Опроостете своя PCR и спестете време, разчитайки на една ензима система, работеща независимо от условията, с минимална оптимизация.

PrimeSTARGXL ДНК полимеразата включва модифициран PrimeSTARHS ензим и допълнителен елонгационен фактор, които в комбинация предлагат ненадмината процесивност. PrimeSTARGXL ДНк полимеразата DNA Polymerase has outstanding performance в реакции, съдържащи излишък от нуклеиновата киселина. Такъв излишък от ДНК в реакционната смес обикновено инхибира PCR амплифицирането, при употреба на конвенционални полимерази, защото количеството на ефективната полимераза е ограничено от неспецифично свързване. По-съвършеннната процесивност на PrimeSTAR GXL ДНК полимеразата предотвратява такова инхибиране от излишъка от ДНК, осигурявайки много по-успешен PCR с минимална оптимизация на необходимите условия. Освен това, хот-старт PCR, осъществяван с посредничеството на антитяло предотвратява осъществяването на фалшиви инициации при стартиране на реакцията, поради неправилен прайминг или неправилно усвояване на праймерите.

Приложения

 • Успешен, стабилен, високодобивен PCR, независимо от условията
 • Дълъг PCR: амплифициране на прдукти с дължина до 30 kb (човешка геномна ДНК), 40 kb (ламбда) или 13.5 kb (човешка кДНК)
 • За употреба върху стандартни и по-трудни образци alike: Забележителна ефективност върху образци, богати на GC—връзки или AT-връзки или образци, съдържащи повторения.
 • Може да се използва с проби, съдържащи излишък от нуклеинови киселини: толерира широк диапазон от количества на образците, включително високи нива на образците, инхибиращи други високопрецизни ДНК полимерази.

Характеристики

 • Най-висока процесивност между високопрецизните ДНК полимерази, достъпните като търговски продукти
 • Възможност за хот-старт PCR, осъществяван с посредничеството на антитяло
 • Доказана ефективност, както е докладвано в цитираните научни публикации

Компоненти R050A

PrimeSTAR GXL ДНК полимераза (1.25 U/µL): 200 µL
2X PrimeSTAR GXL буфер (Mg2+ плюс): 1.7 mL
Смес от дНТФ (2.5 mM всеки): 800 µL
*концентрацията на Mg2+ е 2 mM (2X)

Краища на PCR продуктите PrimeSTAR GXL ДНК полимераза произвежда продукти с притъпени краища. Iподходяща е за употреба със системи с притъпени краища.

Съхранение-20°C. Да се избягва многократно замразяване-топене.

Препоръчителна максимална дължина на амликона

До 30 kb (човешки геномен ДНК образец)
До 40 kb (ламбда ДНК образец)
До 13.5 kb (човешки кДНК обарзец)

Примери за употреба, докладвана в научни публикации

 • Kumagai, T., et al. (2010) Antimicrob. Agents. Chemother. 54:1132-1139. Molecular cloning and heterologous expression of a biosynthetic gene cluster for the antitubercular agent D-Cycloserine produced by Streptomyces lavendulae.
 • Orba, Y., et al. (2011) J. Gen. Virol. 92:789-795. Detection and characterization of a novel polyomavirus in wild rodents.
 • Yoshikawa, R., et al. (2011) J. Clin. Microbiol. 48:3366-3369. Characterization of RD-114 virus isolated from a commercial canine vaccine manufactured using CRFK cells.
 • Oue, Y., et al. (2011) Veterinary Microbiol. 150:41-48. Isolation of an equine coronavirus from adult horses with pyrogenic and enteric disease and its antigenic and genomic characterization in comparison with the NC99 strain.
 • Hide, T., et al. (2009) Cancer Res. 69:7953-7959. Sox11 prevents tumorigenesis of glioma-initiating cells by inducing neuronal differentiation.
 • Mukai, T., et al. (2010) Nucleic Acids Research 38:8188-8195. Codon reassignment in the Escherichia coli genetic code.
 • Mori, T., et al. (2010) Leukemia Res. 34:1398-1401. Persistent detection of a novel MLL-SACM1L rearrangement in the absence of leukemia.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:
   

  Кат. №

  Разфасовка

  PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase

  RR050A

  250 единици

  PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase

  RR050B

  1,000 единици

   

  Препоръчвани продукти

  Кат. №  Продукт  Разфасовка
  6023

  DNA Ligation Kit, Mighty Mix

  100 реакции
  6024

  TaKaRa DNA Ligation Kit, LONG

  50 реакции
  6027 Mighty Cloning Reagent Set (Blunt end) 20 реакции
 • Производител:Takara-bio/Clontech, Япония