Описание

NZY-blunt PCR кит за клониране е създаден от NZYTech за директно клониране на PCR продукти, които са резултат от амплифициране с използване на проверяващи (proofreading) ДНК полимерази. Векторът pNZY28, които се предоставя с кита е линеализиран при EcoR V и дефосфолирилиран.

Съхранение: Съхранявайте компетентните клетки на -80°C при получаване на кита. Другите компоненти на кита могат да се съхраняват на -20°C. NZY-blunt кит за PCR клониране са стабилни до 6 месеца, когато се съхраняват при посочените условия.

Допълнителна информация