Multipette® M4 – Пипета с много дозатори

Multipette® M4 – Пипета с много дозатори

Характеристики на Multipette® M4:

 • Multipette® M4 има механичен мултидиспенсър с положително изместване: напълнете върха веднъж и дозирайте до 100 пъти без повторно пълнене
 • Автоматичното разширено разпознаване Combitips® елиминира отнемащите време изчисления на обема
 • Лесен за четене дисплей гарантира безпроблемна и интуитивна работа с цифров дисплей на обема на дозиране
 • Интегрираната функция »Sleep« изключва инструмента, когато не се използва, като по този начин намалява консумацията на енергия
 • Работа без стрес чрез интегриран брояч на стъпки: процедурите за дозиране могат да продължат без грешки след прекъсване или разсейване
 • Широк обхват на дозиране: 1 µL до 10 mL за гъвкава работа
 • Напълно изпразненият накрайник Combitips® Advanced може лесно да се извади с една ръка с помощта на лоста за управление
 • Перфектен за вискозни или пенливи разтвори и течности с високо налягане на парите чрез принципа на положителното изместване
 • Безопасно боравене с токсични, радиоактивни или инфекциозни материали

 

Приложения на Multipette® M4:

 • Повтарящо се дозиране на обеми в дълги серии като пълнене на епруветка или плоча, аликвотиране на реагенти и използване на комплект
 • Безопасно разпръскване на токсични, радиоактивни и други опасни течности
 • Прецизно и точно дозиране на вискозни разтвори (напр. глицерол) или течности с високо налягане на парите (напр. етанол)

 

Техническа информация

Combitips advanced Мин./макс. обем Увеличение/размер на степента Макс. обем на дозиране  Обем Систематична грешка Случайна грешка
 0.1 mL 1 µL 20 µL  1 µL  20 µL  2 µL 20 µL  ±1.6% ±1.0% ±3.0% ±2.0%
 0.2 mL  2 µL 40 µL 2 µL 40 µL  4 µL 40 µL  ±1.3% ±0.8%  ±2.0% ±1.5%
 0.5 mL  5 µL 100 µL  5 µL  100 µL  10 µL 100 µL  ±0.9% ±0.8% ±1.5% ±0.6%
 1 mL  10 µL 200 µL  10 µL  200 µL 20 µL 200 µL  ±0.9% ±0.6%  ±0.9% ±0.4%
2.5 mL  25 µL 500 µL 25 µL 500 µL  50 µL 500 µL ±0.8% ±0.5% ±0.8% ±0.3%
5 mL 50 µL 1,000 µL 50 µL  1,000 µL  100 µL 1,000 µL  ±0.6% ±0.5% ±0.6% ±0.25%
10 mL  100 µL 2,000 µL  100 µL 2,000 µL 200 µL 2,000 µL  ±0.5% ±0.5%  ±0.6% ±0.25%
25 mL 250 µL 5,000 µL 250 µL  5,000 µL  500 µL 5,000 µL ±0.4% ±0.3% ±0.6% ±0.25%
50 mL 500 µL 10,000 µL  500 µL  10,000 µL 1,000 µL 10,000 µL  ±0.3% ±0.3% ±0.5% ±0.3%

Информация за поръчката

Описание Номер на поръчката
Multipette® M4 вкл. държач (за стена и/или въртележка за пипета) 4982 000.012
Multipette® M4 Starter Kit, Multipette® M4, Combitip Rack, Combitip асортиментен пакет  4982 000.314
Eppendorf TrackIT, състоящ се от софтуер и RFID четец 3903 000.014

Подробно техническо описание:тук

Още подобни продукти: тук