Универсален кит за изолиране на ДНК от тампон за клинични и криминалистични цели

Този кит се използва за бързо изолиране на тотална ДНК (геномна, митохондриална) от тампон за проби от мукозни мембрани, семенна течност, кръв и други. Пречистената ДНК е свободна от протеини/ензими, липиди, багрила, детергенти, органични инхибитори на ензимните реакции, буфери, соли, двувалентни катиони, други. Свежите и изсушените проби се подлагат на лизис в присъствието на специален буфер за солюбилизиране на тъкани и клетки, подпомогнат от протеолиза. Протеиназа К разгражда клетъчните белтъци като и „съблича” ДНК от свързаните с нея протеини, сред които са и нуклеазите. Добавя се оптимизационен буфер и етанол, които създават специфични условия за свързване на ДНК към колонката при кратко центрофугиране, но не и на онечистванията. Следи от онечиствания, останали свързани със смолата на колонката, се отстраняват посредством две стъпки на промиване. ДНК след това се елуира със слабосолеви буфер, Tris-HCl, TE или вода. Така изолираната ДНК може да се използва непосредствено за други експерименти без да е необходима етанолна преципитация.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат.No.

  Количество

  Kит за изолиране на ДНК от тампон

  E3530-01

  25 препарации

  Kит за изолиране на ДНК от тампон

  E3530-02

  10препарации

 • Производител:EURx, Полша