разтвор за съхранение и предпазване от деградация на РНК в проби до изолирането ѝ

  • Каталожен № E0280-01: 100 ml
  • Каталожен № E0280-02: 200 ml
  • Каталожен № E0280-03: 500 ml
  • за бърза стабилизация и защита на клетъчна РНК от деградация;
  • за продължително съхранение на проби и ефективно изолиране на РНК по всяко време;
  • приложимо към свежи тъкани, кръв (левкоцити), клетъчни и бактериални култури;
  • да не се използва за замразени вече проби или такива, които са съхранявани без fixRNA;
  • за защита и стабилизация на цяла кръв препоръчваме универсалния кит за изолиране на РНК от кръв и Lyse буфера му.

 – допълнителна информация тук.

Производител:

 

EURx, Полша