Caspase 3 колориметрични и флуоресцентни китове

 • Едновременно профилиране на множество каспази;
 • Експериментът се извършва директно върху клетъчни лизати;
 • Бърз и лесен колориметричен и флуоресцентен тест;
 • Лесно форматируем към висока производителност;
 • Работи с малък брой клетки: 1 x 106 адхерентни или суспензионни клетки;
 • Не се борави със субстрат;
 • За измерване на каспазна активност в клетки;
 • Мониторира апоптични явления на ниво клетъчна популация;
 • Каспазните профилиращи плаки ApoAlert измерват активацията на 4 различни каспази (каспази – 2, -3, -8 и -9) като използва флуоресцентен метод и 96-ямков формат. Тези плаки осигуряват метод за лесно профилиране на каспазна активност при различни клетъчни линии след третиране с различни апоптозни стимули.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

   

  Кат. №

  Продукт

  Допълнителна информация

  Кол./оп.

  630225

  ApoAlert™ плака за казпазно профилиране кликни тук

  1 x 96 плака

  630223

  ApoAlert™ Caspase-3 плака кликни тук

  1 x 96 плака

  630216

  ApoAlert™ Caspase-3 колориметричен кит кликни тук

  25 теста

  630217

  ApoAlert™ Caspase-3 колориметричен кит кликни тук

  100 теста

  630215

  ApoAlert™ Caspase-3 флуоресцентен кит кликни тук

  100 теста

  630212

  ApoAlert™ Caspase-9/6 флуоресцентен кит кликни тук

  100 теста

 • Производител:Clontech, САЩ