Сухи хранителни среди за микробиологичен анализ на козметични продукти

Кат. №

Продукт

Опаковка

Допълнителна информация

TM 002 AC AGAR 
за култивиране на of various microorganisms especially for sterility testing
500 gm

тук

TM 301 ALTERNATIVE THIOGLYCOLLATE MEDIUM (NIH THIOGLYCOLLATE MEDIUM) (as per USP)
за тестване стерилността на биологични продукти
100 gm

тук

TM 302 ALTERNATIVE THIOGLYCOLLATE MEDIUM (NIH THIOGLYCOLLATE MEDIUM) (as per IP) 
за тестване стерилността на биологични продукти
100 gm

тук

TM 011 ANAEROBIC AGAR (BREWER) 
за изолиране и тестване чувствителността на анаеробни и микроаерофилни организми
500 gm

тук

TM 668 B.T.B. LACTOSE AGAR 
за изолиране на патогенни Staphylococci
500 gm
100 gm

тук

TM 636 BAIRD PARKER AGAR BASE (as per IP) 
за изолиране и броене на коагулаза положителни Staphylococci
500 gm
100 gm

тук

TM 365 BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% (BRILLIANT GREEN LACTOSE BILE BROTH 2%) 
за детекция и потвърждаване на колиформи
500 gm
100 gm

тук

TM 685 BUFFERED GLUCOSE BROTH (MR-VP MEDIUM) (as per IP) 
за диференциация на коли аерогенни групи по MR-VP тест
500 gm
100 gm

тук

TM 054 C.L.E.D. AGAR W/ ANDRADE INDICATOR (CYSTINE LACTOSE ELECTROLYTE DEFICIENT AGAR)
за изолиране и диференциация на микроорганизми на база лактозна ферментация
500 gm
100 gm

тук

TM 405 C.L.E.D. AGAR (W/ BROMO THYMOL BLUE) (BROLACIN AGAR) 
за изолиране и диференциация на уринарни патогени чрез лактозна ферментация
500 gm
100 gm

тук

TM 416 CETRIMIDE AGAR BASE (as per IP)

за селективно изолиране на Pseudomonas aeruginosa

500 gm
100 gm

тук

TM 422 CETRIMIDE BROTH 
за селективно набогатяване на Pseudomonas aeruginosa
500 gm
100 gm

тук

TM 644 CLOSTRIDIAL AGAR 
за селективно изолиране на патогенни Clostridia от смесена флора
500 gm
100 gm

тук

TM 367 CZAPEK DOX AGAR 
полусинтетична среда за общо култивиране на гъби
500 gm
100 gm

тук

TM 625 DIFFERENTIAL REINFORCED CLOSTRIDIAL BROTH BASE 
за култивиране на Clostridia
500 gm
100 gm

тук

TM 081 DNASE TEST AGAR BASE (W/O INDICATOR) 
за детекция на деоксирибонуклеазна активност на микроорганизми & идентификация на патогенни Staphylococci
100 gm

тук

TM 372 ENDO AGAR 
за потвърждаване на представители на колифирмната група
100 gm
500 gm

тук

TM 1537 FLUID LACTOSE MEDIUM (LACTOSE BROTH) (as per USP) 
за детекция of колиформи
100 gm
500 gm

тук

TM 1538 FLUID LACTOSE MEDIUM (LACTOSE BROTH) (as per IP) 
за детекция of колиформи
100 gm
500 gm

тук

TM 317 FLUID SABOURAUD MEDIUM 
среда за тестване стерилността за плесени и низши бактерии
100 gm
500 gm

тук

TM 318 FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM (as per USP) 
за тестване стерилността на биологични продукти и за култивиране на аеробни, анаеробни и микроаерофилни организми
100 gm
500 gm

тук

TM 319 FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM (as per IP) 
за тестване стерилността на биологични продукти и за култивиране на аеробни, анаеробни и микроаерофилни организми
100 gm
500 gm

тук

TM 165 LITMUS MILK 
за определяне и поддръжка на Lactobaclli
100 gm
500 gm

тук

TM 349 MacCONKEY AGAR (W/O CV, W/0.15% BILE SALTS) 
за изолиране и диференциация лактоза ферментиращи и лактоза неферментиращи ентеробактерии
100 gm
500 gm

тук

TM 204 MALT EXTRACT AGAR BASE W/ MYCOLOGICAL PEPTONE 
за детекция, изолиране и броене of дрожди и бактерии
100 gm
500 gm

тук

TM 205 MALT EXTRACT BROTH BASE 
за детекция и броене of дрожди, плесени и ацидурни микроорганизми
100 gm
500 gm

тук

TM 402 MANNITOL SALT AGAR BASE 
за селективно изолиране на патогенни Staphylococci
500 gm

тук

TM 342 NUTRIENT AGAR W/O NaCl (as per USP) (NUTRIENT AGAR No.2) 
за общо приложение
100 gm
500 gm

тук

TM 343 NUTRIENT AGAR (as per IP) 
за рутинно култивиране на микроорганизми
100 gm
500 gm

тук

TM 328 NUTRIENT BROTH (as per USP) 
за общо приложение за култивиране на микроорганизми
100 gm
500 gm

тук

TM 329 NUTRIENT BROTH (W/ 1% PEPTONE) (as per IP) 
sterility testing medium for aerobes и for microbial limit test
100 gm
500 gm

тук

TM 799 OXYTETRA GLUCOSE YEAST AGAR BASE (OGYE Agar Base) 
за селективно изолиране и броене на дрожди и плесени
100 gm
500 gm

тук

TM 615 PERFRINGENS AGAR BASE (T.S.C. / S.F.P AGAR BASE) 
за условна идентификация и броене на Clostridium perfringens
500 gm

тук

TM 808 PERFRINGENS AGAR BASE (O.P.S.P) 
за селективно изолиране и броене of Clostridium perfringens 
500 gm

тук

TM 831 POTATO DEXTROSE AGAR (as per USP) 
за култивиране of дрожди и плесени
100 gm
500 gm

тук

TM 1279 PSEUDOMONAS AGAR F (FOR FLUORESCEIN) (as per USP) 
за детекция на флуоресцинова продукция от Pseudomonas species
100 gm
500 gm

тук

TM 1280 PSEUDOMONAS AGAR P (FOR PYOCYANIN) (as per USP) 
за детекция на продукция на пиоцин/pyocyanin от Pseudomonas species
100 gm
500 gm

тук

TM 626 PSEUDOMONAS AGAR BASE 
за селективно изолиране of Pseudomonas species
100 gm
500 gm

тук

TM 268 PSEUDOMONAS ISOLATION AGAR 
за селективно изолиране и идентификация of Pseudomonas aeruginosa
100 gm
500 gm

тук

TM 577 REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR 
за култивиране и броене of Clostridia и други анаероби
100 gm
500 gm

тук

TM 345 SOYA CASEIN DIGEST AGAR (TRYPTONE SOYA AGAR) (as per USP) (CASO AGAR) 
за набогатяване и изолиране на взискателни микроорганизми с и без кръв
100 gm
500 gm

тук

TM 419 SOYA CASEIN DIGEST MEDIUM (as per IP) 
за култивиране of various microorganisms и sterility testing of плесени
100 gm
500 gm

тук

TM 300 STAPHYLOCOCCUS AGAR NO.110 (GELATIN MANNITOL SALT AGAR) 
за селективно изолиране и диференциация of Staphylococci
100 gm
500 gm

тук

TM 395 VOGEL – JOHNSON AGAR BASE W/O TELLURITE (V.J. AGAR BASE) 
за селективно изолиране на коагулаза положителни, манитол ферментиращи  S.aureus
100 gm
500 gm

тук

TM 915 WILKINS CHALGREN ANAEROBIC AGAR BASE 
за изолиране, култивиране и тестове за чувствителност на анаероби чрез агарни разредки
500 gm

тук

TM 916 WILKINS CHALGREN ANAEROBIC BROTH BASE 
за култивиране и тестове за чувствителност на анаеробни бактерии
500 gm

тук

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Каталожен номер

  250 гр

  MB11801

  1000 гр

  MB11802

 • Производител:NzyTech, Португалия