100 mM набор от ултрачисти рибонуклеотиди (АТФ, ЦТФ, ГТФ, УТФ)

Този продукт се състои от четири отделни водни разтвора разтвора (pH 8.0) на ултрачисти дезоксинуклеотидтрифосфати (АТФ, ЦТФ, ГТФ и УТФ). Пододящи са за in vitroтранскрипция.

Описание:

 • АТФ
  аденозин-5’-трифосфат, натриева сол
  молекулна формула: C10H13N5O13P3 (анион)
  молекулна маса: 504.16 (анион)
  ε на абсорбционния максимум (259 нм, pH 7): 15.1 ммол-1 см-1
 • ЦТФ
  цитидин-5’-трифосфат, натриева сол
  молекулна формула: C9H13N3O14P3 (анион)
  молекулна маса: 480.13 (анион)
  ε на абсорбционния максимум (271 нм, pH 7): 8.9 ммол-1 см-1
 • ГТФ
  гуанозин-5’-трифосфат, натриева сол
  молекулна формула: C10H13N5O14P3 (анион)
  молекулна маса: 520.15 (анион)
  ε на абсорбционния максимум (252 нм, pH 7): 14.2 ммол-1 см-1
 • УТФ
  уридин-5’-трифосфат, натриева сол
  молекулна формула: C9H12N2O15P3 (анион)
  молекулна маса: 481.11 (анион)
  ε на абсорбционния максимум (262 нм, pH 7): 9.8 ммол-1 см-1

Концентрация: 100 mM
Условия за съхранение:  -20°C
Качествен контрол:

– верифицирани чрез in vitroтранскрипция;
– без бактериални и човешки ДНК-и;
– без РНази, ДНази, протеази, фосфати.