Размер на гела: 20 х 10 см, 20 х 15 см, 20 х 20 см, 25 х 25 см;
Максимален брой проби:
                         20 х 10 см: 200
                         20 х 15 см: 350
                         20 х 20 см: 450
                         20 х 25 см: 550
Размер (Ш х Д х В): 23 х 39,5 х 9 см
Обем на буфера: 1200 мл
Дебелина на гребените: 0,75, 1, 1.5, 2 мм
Брой на пробите: 1, 2, 4, 10,16, 20MC25,30, 36, 40MC, 50
МС – съвместимост с многоканална пипета

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Каталожен №

  Хоризонтална електрофореза MultiSUB maxi

  УВ прозрачна ладия 20 х 10см, 2 гребена х 20 старта, водачи за нанасяне на проби и уплътнители за ладия за изливане на гел

  MSMAXI10

  Хоризонтална електрофореза MultiSUB maxi

  УВ прозрачна ладия 20 х 15см, 2 гребена х 20 старта, водачи за нанасяне на проби и уплътнители за ладия за изливане на гел

  MSMAXI15

  Хоризонтална електрофореза MultiSUB maxi

  УВ прозрачна ладия 20 х 20 см, 2 гребена х 20 старта, водачи за нанасяне на проби и уплътнители за ладия за изливане на гел

  MSMAXI20

  Хоризонтална електрофореза MultiSUB maxi

  УВ прозрачна ладия 20х10см и 20 x 20 см, 2 гребена х 20 старта, водачи за нанасяне на проби и уплътнители за ладия за изливане на гел

  MSMAXIDUO

  Хоризонтална електрофореза MultiSUB maxi

  УВ прозрачна ладия 20 x 25 см, 2 гребена х 20 старта, водачи за нанасяне на проби и уплътнители за ладия за изливане на гел

  MSMAXI25

  УВ прозрачна 20 х 10 см

  MS20-UV10

  УВ прозрачна 20 х 15 см

  MS20-UV15

  УВ прозрачна 20 х 20 см

  MS20-UV20

  УВ прозрачна 20 х 25 см

  MS20-UV25

  Положителен електрод

  MS20-PE

  Отрицателен електрод

  MS20-NE

  Уплътнители за ладия за изливане на гел

  MS20-UVDAM

  multiSUB mini/Midi флекси система за изливане на гел

  MS15/20-FC

  Адхезивни водачи за нанасяне на проби

  MS20-LG

  Платформа за визуализиране

  MS20-WP

  Охладител и платформа

  MSMAXICP

  Блокчета (2бр.) за пестене на буфер, спестяват 450 мл буфер

  MSMAXIBSB

  УВ прозрачна шпатула 20 см

  MS20-UVS

  Кабели (червен и черен)

  CSL-CAB

  Гребени

  Дебелина

  Брой стартове

  Каталожен 

  Гребени

  Дебелина

  Брой стартове

  Каталожен 

  Препаративен, 1 маркер

  0,75 мм

  1

  MS20-1-0.75

  Препаративен, 1 маркер

  1,5 мм

  1

  MS20-1-1.5

  Препаративен, 2 маркера

  2

  MS20-2-0.75

  Препаративен, 2 маркера

  2

  MS20-2-1.5

  Препаративен, 2 маркера

  4

  MS20-4-0.75

  Препаративен, 2 маркера

  4

  MS20-4-1.5

  Гребен

  10

  MS20-10-0.75

  Гребен

  10

  MS20-10-1.5

  Гребен

  16

  MS20-16-0.75

  Гребен

  16

  MS20-16-1.5

  Съвместим с мултиканална пипета

  20

  MS20-20MC-0.75

  Съвместим с мултиканална пипета

  20

  MS20-20MC-1.5

  Гребен

  25

  MS20-25-0.75

  Гребен

  25

  MS20-25-1.5

  Гребен

  30

  MS20-30-0.75

  Гребен

  30

  MS20-30-1.5

  Гребен

  36

  MS20-36-0.75

  Гребен

  36

  MS20-36-1.5

  Съвместим с мултиканална пипета

  40

  MS20-40MC-0.75

  Съвместим с мултиканална пипета

  40

  MS20-40MC-1.5

  Гребен

  50

  MS20-50-0.75

  Гребен

  50

  MS20-50-1.5

  Препаративен, 1 маркер

  1 мм

  1

  MS20-1-1

  Препаративен, 1 маркер

  2 мм

  1

  MS20-1-2

  Препаративен, 2 маркера

  2

  MS20-2-1

  Препаративен, 2 маркера

  2

  MS20-2-2

  Препаративен, 2 маркера

  4

  MS20-4-1

  Препаративен, 2 маркера

  4

  MS20-4-2

  Гребен

  10

  MS20-10-1

  Гребен

  10

  MS20-10-2

  Гребен

  16

  MS20-16-1

  Гребен

  16

  MS20-16-2

  Съвместим с мултиканална пипета

  20

  MS20-20MC-1

  Съвместим с мултиканална пипета

  20

  MS20-20MC-2

  Гребен

  25

  MS20-25-1

  Гребен

  25

  MS20-25-2

  Гребен

  30

  MS20-30-1

  Гребен

  30

  MS20-30-2

  Гребен

  36

  MS20-36-1

  Гребен

  35

  MS20-36-2

  Съвместим с мултиканална пипета

  40

  MS20-40MC-1

  Съвместим с мултиканална пипета

  40

  MS20-40MC-2

  Гребен

  50

  MS20-50-1

  Гребен

  50

  MS20-50-2

 • Производител:Cleaver Scientific, Великобритания