Фетален телешки серум ТИ

Кат. № E5050-03, 500 мл
Фетален телешки серум топлинно инактивиран (ТИ), произход от Бразилия, сертифициран за ЕС. ФТС е стерилно филтруван и тестван за качество за осигуряване на най-високо качество. FSB is sterile filtered and quality tested to ensure the highest quality. Феталният телешки серум е фракция от плазмата, оставаща след коагулацията на кръвта, по време на който процес плазменият протеин фибриноген се конвертира във фибрин и остава в съсирека. Феталният телешки серум се прави от кръв, взета от телешки фетус чрез затворена колекторна система.