Сухи хранителни среди за микробиологичен анализ на клинични проби

Кат. №

Продукт

Гр/л

Опаковка

Допълнителна информация

TM 360

BLOOD AGAR BASE (INFUSION AGAR) 
за изолиране и култивиране of взискателни патогенни микроорганизми след добавяне на кръв

40.00

100 gm
500 gm

тук

TM 362

BRAIN HEART INFUSION BROTH 
за култивиране of взискателни микроорганизми, свързани с кръвни култури

37.00

100 gm
500 gm

тук

TM 307

BUFFERED PEPTONE WATER
за предварително набогатяване of injured Salmonella преди селективно набогатяване и изолиране

20.00

100 gm
500 gm

тук

TM 060

CETRIMIDE AGAR BASE 
за селективно изолиране of Pseudomonas aeruginosa

46.70

100 gm
500 gm

тук

TM 405

C.L.E.D. AGAR (W/BROMO THYMOL BLUE) (BROLACIN AGAR) 
за изолиране и диференциация на уринарни патогени по лактозна ферментация

36.15

100 gm
500 gm

тук

TM 054

C.L.E.D. AGAR W/ ANDRADE INDICATOR
(CYSTINE LACTOSE ELECTROLYTE DEFICIENT AGAR) 

за изолиране и диференциация of микроорганизми по лактозна ферментация

36.25

100 gm
500 gm

тук

TM 369

DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR 
за изолиране на ентеропатогени и по-специално Salmonella и Shigella

70.52

100 gm
500 gm

тук

TM 737

GLUCOSE BROTH (W/O pH indicator) 
for study of dextrose ферментация

20.00

100 gm
500 gm

тук

TM 121

HEKTOEN ENTERIC AGAR
за диференциално & селективно изолиране of Salmonella и Shigella

76.67

100 gm
500 gm

тук

TM 375

LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM BASE (L. J. MEDIUM) 
за изолиране и култивиране of Mycobacterium

37.24

100 gm
500 gm

тук

TM 349

MacCONKEY AGAR (W/O. CV, W/0.15% BILE SALTS) (MacCONKEY AGAR NO.3)
за изолиране и диференциация на лактоза ферментиращи и неферментиращи ентеробактерии

51.53

100 gm
500 gm

тук

TM 379

MacCONKEY AGAR (W/0.15% BILE SALTS, CV & NaCl) 
за селективно изолиране и диференциация of колиформи и други ентеробактерии

51.50

100 gm
500 gm

тук

TM 378

MacCONKEY AGAR (W/SODIUM TAUROCHOLATE W/O. CV & NaCl.) 
за култивиране и диференциация на ентеробактерии и грам (+) организми

55.00

100 gm
500 gm

тук

TM 206

MANNITOL SALT AGAR BASE 
за селективно изолиране of патогенни Staphylococcus sp.

111.00

100 gm
500 gm

тук

TM 324

MR-VP MEDIUM (BUFFERED GLUCOSE BROTH) 
за диференциация на бактерии по MR-VP тест

17.00

100 gm
500 gm

тук

TM 339

MUELLER HINTON AGAR 
за култивиране of Neisseria sp. & за определяне на чувствителност микроорганизми към антибиотици

38.00

100 gm
500 gm

тук

TM 350

NUTRIENT BROTH 
за общо култивиране of по-малко взискателни микроорганизми, може да се обогати с кръв

13.00

100 gm
500 gm

тук

TM 341

NUTRIENT AGAR 
за детекция и броене на Enterobacteriaceae

28.00

100 gm
500 gm

тук

TM 330

PEPTONE WATER 
за култивиране на невзискателни микроорганизми, индолно тестване и като основа за тестове с въглехидратна ферментация

15.00

100 gm
500 gm

тук

TM 702

ROBERTSON’S COOKED MEAT MEDIUM (R.C. MEDIUM) 
за култивиране of аероби и анаероби и поддържане на сток култури

125.00

100 gm
500 gm

тук

TM 387

SABOURAUD DEXTROSE AGAR 
за култивиране of дрожди, плесени и ацидурни микроорганизми

65.00

100 gm
500 gm

тук

TM 090

SABOURAUD DEXTROSE AGAR BASE, MODIFIED (DEXTROSE AGAR BASE, EMMONS) 
за селективно култивиране of патогенни гъби

47.00

100 gm
500 gm

тук

TM 436

TCBS AGAR (VIBRIO SELECTIVE AGAR) 
за селективно изолиране of Vibrio cholerae & други ентеропатофенни Vibrio sp., причиняващи хранително отравяне

89.00

100 gm
500 gm

тук

TM 394

UREA AGAR BASE (CHRISTENSEN) (AUTOCLAVABLE) 
за детекция на уреазни продукти от бактерии

24.00

100 gm
500 gm

тук

TM 492

XLD AGAR 
за селективно изолиране и броене of Salmonella typhi и други Salmonella

56.68

100 gm
500 gm

тук

 

Clinical Microbiological Products- TRANSPORT MEDIA

Кат. №

Продукт

Гр/л

Опаковка

Допълнителна информация

TM 415

CARRY – BLAIR MEDIUM BASE (TRANSPORT MEDIUM W/O CHARCOAL)
за поддържане на клинични проби по време на пробовземане

12.60

100 gm
500 gm

тук

TM 456

TRANSPORT MEDIUM, AMIES W/O CHARCOAL 
за транспорт и съхранение на проби

10.00

100 gm
500 gm

тук

TM 009

TRANSPORT MEDIUM, AMIES W/CHARCOAL 
за транспорт и съхранение на микробиологични проби

20.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1155

VIRAL TRANSPORT MEDIUM (VTR MEDIUM) 
за транспорт на проби с вируси при стайна температура

20.00

500 gm

тук