Разтвор за почистване на кювети HELLMANEX® III течност

 • алкален течен концентрат за почистване на стъклени и кварцови кювети и други чувствителни оптични компоненти;
 • може да се използва в разтворено състояние за почистване на стъклено, кварц, порцелан, сапфир;
 • чувствително намалява повърхностното напрежение на водата;
 • отстраняването на замърсяването се осигурява и от добрите мокрещи свойства на водния разтвор Hellmanex, който има високи емулгиращи и дисперсионни свойства, които предотвратяват повторното утаяване на веднъз отстранените от стените частици;
 • специалните ПАВ субстанции способстват за изплакване без остатък;
 • разрездане: зависи от твърдостта на водата, степента и вида на замърсяването, температурата и т.н.;
 • използването на деминерализирана вода подобрява почистването.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:
  Наименование

  Обем, μl

  Обем, μl

  Кат. №

  HELLMANEX® III

  1

  1

  9.190 985

 • Производител:Hellma Analytics