Биомед фючар препоръчва електрод IJ-44C за трудни проби като почва, сирене, месо, любриканти, протеини и др. Погледни тук!

 • за полеви и лабораторни измервания;
 • минимизирани тегло и размери, позволяващи полева работа;
 • водоустойчив (IP66за работа в проблемна среда;
 • голям LCD екран с лесно разграничими символи за едновременно отчитане на измерваната функция и температурата;
 • точен;
 • избор от сензори и електроди
 • захранане на батерии, опционално захранване с адаптер за лабораторна употреба;
 • лесен за употреба;
 • използва се за измерване на рН , mV ( редокспотенциал ) и температура;
 • калибриране на рН електрода: 1 до 3 точки;
 • автоматична детекция на буферни разтвори: 4,00, 7,00, 9,00 pH или 4,00, 7,00, 10,00 pH (допълнителна опция);
 • автоматична температурна компенсация;
 • в зависимост от вида на свързания рН електрод може да се използва за измерване на чиста вода , отпадни води ,месо , сирене , пасти , почвата и т.н.;
 • широка диапазон от измервана температура: – 20° C до +199,9° C )
 • оборудван е с отделна температурнасонда от неръждаема стомана ( Pt – 1000B );
 • дълготрайна работа с една батерия;
 • автоматично изключване за предпазване на батериите.
 • CP-411 се доставя с електрод EPS-1 (комбиниран, стъклено тяло за чисти води и води с минимални отлагания, със съдържание на KСl), температурна сонда от неръждаема стомана, 9батерия, пластмасов контейнер.

Функция

pH

mV

°C

Обхват

0.00 ÷ 14.00 pH

± 1999.9 mV

-50.0 ÷ 199.9ºC

Резолюция

0.01pH

1 mV

0.1ºC

Точност (± 1 знак)

±0.01pH (точност на инструмента без да се отчита грешката на електрода)

±1 mV

±0.2ºC

Входящ импеданс

1012 Ω

1012

Темп. компенсация

-5 ÷ 110.0ºC

Мощност

Батерия 9V, мрежови адаптер 12 V

Размери (мм)/Тегло

L=149, W=82, H=22/ 210 g