Плаки за клетъчно култивиране

  • От изключително прозрачен и качествен полистирен;
  • Стерилни, индивидуално опаковани, непирогенни, сертифицирани;
  • Капак с кондензационни пръстени за понижаване на изпарението и замърсяването между ямките;
  • Цифренобуквена номерация на ямките;
  • Третирани за оптимално залавяне и растеж на клетки;
  • Нетретирани за лимфоцитни култури.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Кат. №

Брой ямки

Площ за растеж, см²

Работен обем, мл

Ø на ямка, см

Повърхност

6006

6

9.4

2

3.46

нетретирани

6024

24

1.9

1

1.55

нетретирани

6048

48

0.76

0.5

0.98

нетретирани

6096

96

0.32

0.2

0.64

нетретирани

17006

6

9.4

2

3.46

третирани

17012

12

3.8

1.5

2.21

третирани

17024

24

1.9

1

1.55

третирани

17048

48

0.76

0.5

0.98

третирани

17096

96

0.32

0.2

0.64

третирани