Мастермикс Premix Ex Taq (Probe qPCR/ за използване със специфични сонди за qPCR)

Takara Ex Taq ДНК полимерази: за базиран на сонди qPCR, рутинен PCR и sgRNA амплификация за секвениране

  • Бързо и точно детектиране на продукта
  • Количествен анализ на генната експресия, използващ PCR в реално време (qPCR)
  • 2X мастермиксът позволява лесно пипетиране
  • Оптимизираният буфер увеличава ефективността на намножаването и високо чувствителните базирани на сонди qPCR анализи и 5 ‘нуклеазни анализи
  • Включената Tli РНаза Н минимизира PCR инхибирането чрез отстраняване на остатъчната иРНК във входната кДНК

Продуктът Premix Ex Taq (Probe qPCR) на Takara Bio е 2X мастермикс за PCR в реално
време (qPCR), използващ базиран на сонди qPCR или 5′ нуклеазни изследвания. Този 2X
мастермикс съдържа TaKaRa Ex Taq HS, PCR ензим с горещ старт в комбинация с анти-
Так антитяло, в оптимизиран за qPCR буфер. TaKaRa Ex Taq HS инхибира не
специфичните амплификации, като същевременно позволява високоспецифична
амплификация и детекционна специфичност при изследвания с realtime
PCR. В допълнение, Tli РНаза H, топлоустойчив ензим, е включен премикса за real time PCR с
цел минимизиране на PCR инхибирането поради присъствие на на остатъчна иРНК в
изходната кДНК. Този мастермикс е отличен за високоскоростен PCR, позволява точно
околичествяване на целта и детекция в широк динамичен обхват, като позволява realtime
PCR анализи с наистина висока възпроизводимост и надеждност.

Две отделни епруветки референтно багрило ROX се доставят с кат. 3 #RR390A/B и
RR390L/W. Багрилото ROX служи като референтен вътрешен стандартр при
нормализиране на резултатите от не-PCR флуоресцентни флуктуации, които възникват
между ямките или с течение на времето при различни инструменти.

Кат. № RR390L/W са по-големи опаковки (5 mL и 25 mL (5 x 5 mL), съответно)
от Premix Ex Taq (Probe qPCR). Всвки от тези продукти представлява удобна по-
голяма разфасовка и се доставя с една отделна виалка с референтно багрило ROX.

Кат.# RR39LR/WR са по-големи опаковки (5 mL и 25 mL (5 x 5 mL), съответно),
които съдържат референтно багрило ROX в премикса за Real Time PCR.

Допълнителни документи и информация за поръчка

RR390A (200 реакции (50 μL р-ии); 500 реакции (20μL р-ии))
Premix Ex Taq (Probe qPCR) (2X конц.)*1
5 X 1 mL ROX референтно багрило (50X конц.)*2 200 μL
ROX референтно багрило II (50X конц.)*2 200 μL
1: съдържа TaKaRa Ex Taq HS, дНТФ микс, Mg2+ и Tli РНаза H
2: Да се използва при провеждане на анализи с апарати за realtime PCR (напр. Life Technologies), които нормализират флуоресцнетния сигнал между ямките. Използвайте ROX за ABI PRISM®  7000/7700, 7300 RealTime PCR системите и StepOnePlus™ RealTime PCR системата.
Използвайте ROX II за 7500 RealTime PCR апарата и 7500 Fast RealTime PCR апарата. Използвайте ROX при крайна концентрация от 1X, а ROX II – при крайна концентрация от 0.5X. Не се изисква референтно багрило при апарати като Dice® Real Time System II , SmartCycler® System или LightCycler®.

RR390L (200 реакции (50 μL р-ии); 500 реакции (20μL р-ии))
Premix Ex Taq (Probe qPCR) (2X конц.)* 1 x 5 mL
ROX референтно багрило (50X конц.) 1 mL
*съдържа TaKaRa Ex Taq HS, дНТФ микс, Mg2+ и Tli РНаза H

RR390W (1000 реакции (50 μL р-ии); 2,500 реакции (20 μL р-ии)) 
Premix Ex Taq (Probe qPCR) (2X конц.)* 5 x 5 mL
ROX референтно багрило (50X конц.) 1 mL
*съдържа TaKaRa Ex Taq HS, дНТФ микс, Mg2+ и Tli РНаза H

RR39LR (200 реакции (50 μL р-ии); 500 реакции (20 μL р-ии))
Premix Ex Taq (Probe qPCR) (2X конц.)* 1 x 5 mL
*съдържа TaKaRa Ex Taq HS, дНТФ микс, Mg2+, Tli РНаза H и ROX багрило

RR39WR (1000 реакции (50 μL р-ии); 2,500 реакции (20 μL р-ии)) 
Premix Ex Taq (Probe qPCR) (2X конц.)* 5 x 5 mL
*съдържа TaKaRa Ex Taq HS, дНТФ микс, Mg2+, Tli РНаза H и ROX багрило