Малка лабораторна центофуга Microcen 23

 • индукционен мотор;
 • максимален капацитет на центрофугата: 10 х 15 мл;
 • заключване на капака;
 • изключване при дисбаланс;
 • възможност за кратко центрофугирнe (short spin) с регулиране на скоростта;
 • материал на камерата: неръждаема стомана;
 • принудителна вентилация за понижаване нарастването на температурата;
 • LED дисплей за показване на RPM/RCF ( със стъпка 100 RPM/10 xg) и време;
 • списък с роторите в паметта;
 • контрол на ускорението и спирането на ротора в 2 стъпки;
 • автоматично отваряне на капака;
 • микропроцесорен контрол;
 • ОПЦИЯ за: свободна или заключена настройка на RPM/RCF по време на работата;
 • интуитивна работа за стартиране, спиране, кратко центрофугиране и с бутоните;
 • право/обратно броене на таймера или от “set RPM/RCF” за тестова възпроизводимост;
 • максимална скорост на центрофугата: 6.511 xg/8.000 RPM;
 • тиха: ниво на шум < 60 dB;
 • в съъответсвие с: EU Directives: 98/79/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2012/19/EU; Standards: EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1.

Възможни ротори: 

RT 246

ротор

Ъглов 30º

Макс. обем

8×15 ml.

RPM

 8000

Радиус,(mm)

91

RCF макс. (xg)

6.511

спиране (s)

 15

Обем проби

Размери, мм

Адаптери

епруветки

Кат.№

15 ml

Ø 16×100

8

15 ml конични

Ø 17×122

8

RE 459

10 ml кръвни проби

Ø 16×107

8

RE 371

10 ml

Ø 13×110

8

RE 371

7/10 ml кръвни проби

Ø 13×107

8

RE 371

5 ml

Ø 13×75

8

RE 377

5 ml кръвни проби

Ø 13×82

8

RE 377

 

RT 247

ротор

Ъглов 30º

Макс. обем

12×5 ml.

RPM

 8000

Радиус,(mm)

 72

RCF макс. (xg)

5.152

спиране (s)

 15

Обем проби

Размери, мм

Адаптери

епруветки

Кат.№

15 ml

Ø 16×100

15 ml конични

Ø 17×122

10 ml кръвни проби

Ø 16×107

10 ml

Ø 13×110

7/10 ml кръвни проби

Ø 13×107

5 ml

Ø 13×75

12

5 ml кръвни проби

Ø 13×82

12

RT 248

ротор

Ъглов 30º

Макс. обем

10×15 ml.

RPM

 8000

Радиус,(mm)

 89

RCF макс. (xg)

6.368

спиране (s)

 15

Обем проби

Размери, мм

Адаптери

епруветки

Кат.№

15 ml

Ø 16×100

10

15 ml конични

Ø 17×122

10 ml кръвни проби

Ø 16×107

10

10 ml

Ø 13×110

10

RE470

7/10 ml кръвни проби

Ø 13×107

10

RE470

5 ml

Ø 13×75

10

RE471

5 ml кръвни проби

Ø 13×82

10

RE471

  – допълнителна информация за изделието тук.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Производител:

 

Orto Alresa