Кит за пречистване на ДНК от бактерии и дрожди GeneMATRIX

 Универсален кит за изолиране на ДНК от Грам+ – и Грам- бактерии и дрожди

   Този кит осигурява бързо пречистване на геномна ДНК от широк спектър от бактериални физиологични групи и   широк спектър от щамове дрожди. Пречистената ДНК е свободна от онечиствания като РНК-и, протеини, липиди, багрила, органични инхибитори на ензимните реакции, детергенти, буфери, соли, двувалентни катиони и други. Пробите се лизират в присъствието на специален буфер за дезинтегриране на клетъчни стени, чието действие бива подпомагано от бактериания лизозим или дрождевата литиказа, съответно. Протеиназа К разгражда клетъчните протеини, включително и всички протеини, асоциирани с молекулата на ДНК (нуклеази, други). Добавя се и оптимизационен буфер, който осигурява селективни условия за задържане на ДНК в центрофужните колонки на кита, чиито мембрани пропускат останалите компоненти на пробата. Следови остатъци от онечиствания, останали върху мембраната на колонката, се елиминират посредством две последователни стъпки на промиване. Висококачествената ДНК след това се елуира със слабосолеви буфер, Tris-HCl, TE или вода. Така изолираната ДНК може да се използва непосредствено за други експерименти без да е необходима етанолна преципитация.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Производител:

EURx