• възстановява всички протеини от сложни смеси;
  • преципитира 100 нг телешки серумен албумин при 0,25 мкгр/мл;
  • по-мек от ТСА;
  • по-надежден от ацетонитрил или амониев сулфат;
  • лесен за употреба;
  • преципитира и най-разредените протеини, дори такива, за които преципитацията по-други методи няма да е успешна;
  • за рутинни проби и за трудни проби;
  • най-добрата комбинация от меки условия, простота на метода и ефективност на преципитацията.