• динамични;
  • модерни;
  • спортен дизайн;
  • панорамно зрително поле, осигуряващо неогранично периферно зрително поле.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Разновидност

Каталожен №

Черно/оранжава рамка, прозрачни стъкла УВ 2-1.2, покритие срещу замъгляване, модел optidur 4 c Plus

9.005 119