• разфасовка: диспенсерна кутия от 250 броя;
  • от изключително устойчив 100μm ПЕ филм;
  • специално покритие за устойчивост към повечето солвенти;
  • може да се използват на открито и в помещения;
  • въпреки здравата перманентна адхезия от стъклени повърхности може да се отстранят без остатък;
  • сигнална дума на три езика: немски, английски и френски;
  • в 2 размера.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Тип по GHS

Описание

Опасност

Размери, мм

Кол./оп.

Кат. №

GHS 01

warning/предупреждение

взривоопасност

26 x 37

250

9.105 700

GHS 01

danger/опасност

взривоопасност

26 x 37

250

9.105 701

GHS 02

warning/предупреждение

запалимост

26 x 37

250

9.105 702

GHS 02

danger/опасност

запалимост

26 x 37

250

9.105 703

GHS 03

warning/предупреждение

окисляващи газове, течности или твърди вещества

26 x 37

250

9.105 704

GHS 03

danger/опасност

окисляващи газове, течности или твърди вещества

26 x 37

250

9.105 705

GHS 04

warning/предупреждение

газ под налягане

26 x 37

250

9.105 706

GHS 05

warning/предупреждение

корозивност

26 x 37

250

9.105 707

GHS 05

danger/опасност

корозивност

26 x 37

250

9.105 708

GHS 06

danger/опасност

остра токсичност

26 x 37

250

9.105 709

GHS 07

warning/предупреждение

опасност за здравето

26 x 37

250

9.105 710

GHS 08

warning/предупреждение

тежка опасност за здравето

26 x 37

250

9.105 711

GHS 08

danger/опасност

тежка опасност за здравето

26 x 37

250

9.105 712

GHS 09

warning/предупреждение

опасност за околната среда

26 x 37

250

9.105 713

GHS 01

warning/предупреждение

взривоопасност

37 x 52

250

9.105 720

GHS 01

danger/опасност

взривоопасност

37 x 52

250

9.105 721

GHS 02

warning/предупреждение

запалимост

37 x 52

250

9.105 722

GHS 02

danger/опасност

запалимост

37 x 52

250

9.105 723

GHS 03

warning/предупреждение

окисляващи газове, течности или твърди вещества

37 x 52

250

9.105 724

GHS 03

danger/опасност

окисляващи газове, течности или твърди вещества

37 x 52

250

9.105 725

GHS 04

warning/предупреждение

газ под налягане

37 x 52

250

9.105 726

GHS 05

warning/предупреждение

корозивност

37 x 52

250

9.105 727

GHS 05

danger/опасност

корозивност

37 x 52

250

9.105 728

GHS 06

danger/опасност

остра токсичност

37 x 52

250

9.105 729

GHS 07

warning/предупреждение

опасност за здравето

37 x 52

250

9.105 730

GHS 08

warning/предупреждение

тежка опасност за здравето

37 x 52

250

9.105 731

GHS 08

danger/опасност

тежка опасност за здравето

37 x 52

250

9.105 732

GHS 09

warning/предупреждение

опасност за околната среда

37 x 52

250

9.105 733