Такара предлага разнообразни ДНК стълбици, подходящи за стандарт в различни приложения. Предлагат се смлени ламбда и phiX174 ДНК-стандарти, а също и малки, средни и големи ДНК стълбици. Широкообхватната стълбица (състояща се от 16 различни количествено смесени ДНК фрагмента) обхваща диапазона от 50–10,000 б.дв. и позволява както оразмеряване, така и количествено определяне на вариращи по размер фрагменти. Този маркер е предварително смесен с багрило о глицерол, позволяващо директно нанасяне на електрофоретичен гел.

Доставят се с 6X буфер за нанасяне: 30% глицерол, 30 mM EDTA, 0.03% бромфенол блу, 0.03% ксилен цианол.
3401-3413A: 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA
3407A и 3407B: 10 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM EDTA
3415: 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, 6% глицерол, 0.02% бромфенол блу, 0.02% ксилен цианол, 0.02% NaN3.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Кол./оп.

  pHY маркер

  3404A

  20 мкг

  Маркер fX174 Hae III -смлян

  3405A

  20 мкг

  Маркер fX174 Hinc II -смлян

  3406A

  20 мкг

  Маркер ламбда-EcoT14 I -смлян

  3401

  100 µg

  Маркер ламбда -BstP I -смлян

  3402

  100 µg

  Маркер ламбда -Hind III -смлян

  3403

  100 µg

  Маркер ламбда -EcoT14 I/Bgl II -смлян

  3408

  100 µg

  100 б.дв. ДНК стълбица

  3407A

  500 мкл (100 реакции)

  20 б.дв. ДНК стълбица

  3409A

  50 мкг

  200 б.дв. ДНК стълбица

  3410A

  50 мкг

  500 б.дв. ДНК стълбица

  3411A

  50 мкг

  1 б.дв. ДНК стълбица

  3412A

  50 мкг

  2.5 б.дв ДНК. стълбица

  3413A

  50 мкг

  Широкообхватна ДНК стълбица (50–10,000 б.дв)

  3415A

  0.8 мл (100 теста)

  20 б.дв ДНК. стълбица (с багрило)

  3420A

  500 мкл

  50 б.дв ДНК. стълбица (с багрило)

  3421A

  500 мкл

  100 б.дв ДНК. стълбица (с багрило)

  3422A

  500 мкл

  200 б.дв ДНК. стълбица (с багрило)

  3423A

  500 мкл

  250 б.дв ДНК. стълбица (с багрило)

  3424A

  500 мкл

  500 б.дв ДНК. стълбица (с багрило)

  3425A

  500 мкл

  1 б.дв ДНК. стълбица (с багрило)

  3426A

  500 мкл

  Широкообхватна ДНК стълбица (100-2000б.дв.)

  3427A

  500 мкл (100 теста)

  Широкообхватна ДНК стълбица (100-5000б.дв.)

  3428A

  500 мкл (100 теста)

 • Производител:

  Takara-bio/Clontech, Япония