Висококачествените дНТФ-и са от жизненоважно значение за взискателни молекулярнобиологични приложения като PCR и RT-PCR. Предлагат се като микс и като отделни дНТФ-и с концентрация 100 mM и могат да се разреждат с вода или буфер според нуждите.

Характеристики

• чистота: над 98%.

Приложения

 • ДНК амплификация (PCR);
 • RT-PCR;
 • синтез на cDNA;
 • ДНК клониране, секвениране и белязане.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Разфасовка

  дАТФ

  4026

  100 мкм

  дЦТФ

  4028

  100 мкм

  дГТФ

  4027

  100 мкм

  дТТФ

  4029

  100 мкм

  дНТФ микс

  4030

  3,2 мкм всеки/1.25 мл

 • Производител:

  Takara-bio, Япония