Ваничка за течност за многоканална пипета

  • три варианта:
  1. 60 мл: V-образна форма за оптимална утилизация;
  2. 125 мл: с дъно с наклон;
  3. 8-канален с 8 x 10 мл, наклон на една страна. 

Допълнителни документи и информация за поръчка

Информация за поръчка:

 

Обем

Кол./оп.

Кат. №

1 х 60 мл

5

6.077 002

8 х 10 мл

10

6.222 853

1 х 125 мл

10

6.238 478