Бутилка тип пръскалка за разтворители с надпис

  • с химически устойчив надпис на наименование, обем, химична формула и знак за съответния вид опасност;
  • текстът е на английски език;
  • съответстваща на нормативните разпоредби за работа с опасни материали;
  • неметален клапан задържа съдържанието вътре в бутилката;
  • без риск от разливане на разтворител.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Обем, мм

Етикет

Диам. на капачката, мм

Кол./оп.

Кат. №

500

Acetone (ацетон)

28

1

9.223 261

500

Ethyl alcohol (етанол)

28

1

9.223 263

500

Methanol (метанол)

28

1

9.223 265

500

Isopropanol (изопропанол)

28

1

9.223 267

500

Distilled water (дестилирана вода)

28

1

9.223 269