Автоматичен аминокиселинен анализатор * AAA 400

  • компактен;
  • подходящ за непрекъснати работа в режим на автоматичен анализ;
  • подходящ за рутинни и научно-изследователски цели:

– тестване на храни;
– тестване на фуражи;
– тестване на лекарства;
– медицинска диагностика;
– биохимични изследвание;
– изследване храненето на хора и животни.

  • за определяне на аминокиселините в:

– протеинови хидролизати;
– фуражи;
– храни;
– тъканни екстракти;
– физиологични течности (серум, урина, цереброспинална течност).

  • подходящ за определяне на полиамини – биогенни амини;
  • принцип: компактна високо специализирана йонообменна хроматография и колориметрична детекция;
  • оборудван с двуканален спектрофотометър, блок за пробите с охлаждане, термостат за колоната с нагряване и софтуер CHROMuLAN. 

Технически параметри:

Шум0,02 mAu,1s
Дрифт< 1,0 x 10-5 AU/h
Възпроизводимост:
време на задържане: 0.3 % (arg)
площ на пиковете: 1% (ser, gly, his)
Употреба: до150 нинхидрин положителни субстанции
физиологичен стандард: пълно разделяне на 45 аминокиселини
Стъклена колона3.7 x 450 mm
дългоживуща: 8.000 – 10.000 проби
Възможност за работа с колони от неръждаема стоманаколоните се поръчват отделно
стандартен живот: ~ 400 – 1,000 проби
Контрол на температурата на колоната35°C – 100°C (стъпка 0.1°C)
(с бързо охлаждане/нагряване)
Система от помпи:безпулсови помпи с високо налягане
(нинхидринова и буферна помпа(двойно бутало, двойни летящи клапани)
скорост: 0.01 – 20 ml/min.
налягане: 0 – 40 MPa
Система за автоматично дозиране с охлаждане: по избор, един от трите
опция A: 25 x 1.5 ml
опция и C: 40 и 80 x 0.5 ml
Двуканален фотометър440 и 570 nm
обем на проточната кювета: 5 µl
Нинхидринов реакторстайна температура до 150°C
Система за съхранение на нинхидрин с охлажданел
Предварителна колонадългоживущ амонячен филтър (Ostion KS 0804)
Режим на непрекъсната работа без допълнителна намеса на оператор: 7 дни
Контрол и обработка на даннитепрофесионален софтуер CHROMuLAN, съвместим с ОС Win NT/2000/XP, 32 bit
Комуникационен портRS 485
Ел. захранване: 230 V ± 10 %, 50 Hz
Размери700 x 600 x 550 

Теглоне повече от 70 kg 

Брошура за изделието можете да намерите тук.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Производител: Ingos, Полша