Автоматичен аминокиселинен анализатор * AAA 500

*за краткост по-надолу е наричан ААА

 • компактен апарат за количествено определяне на аминокиселини и биогенни амини;
 • висока точност и възпроизводимост на резултатите;
 • приложения:

-биохимични начни анализи;
-изследване храненето на животните и човека;
-медицинска диагностика;
-контрол на наркотици;
-контрол на фармацевтици;
-анализ на храни;
-анализ на фуражи. в протеинови хидролизати и пептди, свободни -аминокиселини във физиологични течности и екстракти;
-анализ на загари за редуцирани захари.

 • метод: йонообменна хроматография с пост нинхидринова колона;
 • оборудван с: двуканален спектрофотометър, шест степенен градиент, девет канален дегазатор, блок за проби с охлаждане (ОПЦИЯ), термостат с нагряване за колоната, софтуер Clarity (от DataApex), който позволява връзка с други детектори;
 • работи с LED лампи
 • градиент: 6 градиенти клапана;
 • апаратът мониторира съдържанието на реагентите в бутилките по време на работа;
 • лесно и удобно управление на апарата посредством сензорен екран;
 • реагенти: буферите се правят от евтини конвенционални химикали и не е необходимо закупуване на специални такива от производителя.
 • Технически параметри:

Шум: 1,7 х 10-5 Au,1s
Дрифт< 2,0 x 10-5 AU/hod
Възпроизводимост при 10 nmol:
време на задържане: 0.3 % (arg)
площ на пиковете: 1% (ser, gly, his)
Система от помпи:безпулсови помпи с високо налягане
(нинхидринова и буферна помпа(двойно бутало, двойни летящи клапани)
скорост: 0.01 – 8,5 ml/min.
налягане: 0 – 25 MPa
Диспенсер с охлаждане: 3oC до стайна температура
брой проби касета А: 40 х 1.5 мл
брой проби касета B: 80 х 0.5 мл
дозиране: 1-200 µl със стъпка 1 µl
Охлаждане: Пелтие елемент
Температура: настройва се
Колона
размери: 4 х 250 мм или 4 х 150 мм
материал: неръждаема стомана (стандартна окомплектовка, с капацитет 10 000 анализа), PEEK (ОПЦИЯ)стъкло (ОПЦИЯ)

Термостат на колоната:
температура: 25оС – 90 оС, независимо от стайната температура
нагряване и охлаждане: Пелтие елемент
точност: 0.1оС
Дегазатор: 6 канален
Двуканален фотометър: 440 и 570 нм
Обем на кюветата: 5 µl
Реактор: 40 – 150 оС със защита от прегряване
Комуникация с компютърLAN
Обработка на резултатитеClarity
Цветен дисплей: 8“ диагонал
Ел захранване: 230V, 50Hz
Режим на непрекъсната работа без допълнителна намеса на оператор: 7 дни
Размери710 x 600 x 560

Тегло без бутилките46kg 

Брошура за изделието може да намерите тук.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Производител: Ingos, Полша