Z-Taq ДНК полимеразата на TaKaRa е с по-голяма процесивност от стандартната Taq ДНК полимераза и позволява бързо PCR амплифициране. Използването на Z-Taq полимераза, 1 kb ДНК фрагмент може да бъде намножено от геномна ДНК за общо 20 минути (при използване на двустепенен протокол за амплифицране с 30 цикъла). Подобрената процесивност на Z-Taq ензима позволява също амплификация на по-дълги фрагменти, отколкото стандартната Taq ДНК полимераза; човешки геномни ДНК образци до 17.5 kb, както и ламбда ДНК образци от 20 kb се амплифицират успешно.

Характеристики

Скорост на реакцията: 5 пъти по-бърза от стандартната Taq ДНК полимераза.

Приложения

Бързо PCR амплифициране

Компоненти

R006A
TaKaRa Z-Taq – 200 ед. (2.5 U/µL)*
10X Z-Taq буфер (с 30 mM MgCl2) – 800 µL
Смес от дНТФ (2.5 mM всеки дНТФ) – 800 µL
*препоръчва се използване на 1.25 ед. на 50 µL на реакция

Съхранение

–20°C. Избягвайте многократното замразяване/топене на TaKaRa Z-Taq ензима и дНТФ. Веднъж разтопени, поставете направете аликвоти и съхранявайте на –20°C.

PCR продукти

PCR продукти, получени с TaKaRa Z-Taq съдържат смес от 3′-A опашки и лепливи краища, позволяващи >80% ефективност на клониране при използването на T-вектори.

Ефективност на PCR

Ефективността на PCR е оценена по бързото амплифициране на 10 kb таргетна ламбда ДНК.

Допълнителни документи и информация за поръчка

  • Информация за поръчка: кат. № R006А – 200 единицикат. № R006B – 800 единици
  • Производител: Takara Bio, Europe

Сваляне на прикачените файлове: 132_87_MB121_NZY-blunt_PCR_cloning_kit