Takara Taq е рекомбинантна, термоустойчива, 94 kDa ДНК полимераза, кодирана от гена за ДНК полимераза на Thermus aquaticus, щам YT-1, клониран в Escherichia coli. Показва същите характеристики като нативна Taq ДНК полимераза.

TaKaRa Taq e гъвкава, термоустойчива ДНК полимераза, подходяща за разнообразни стандартни PCR приложения. Ензимът може да бъде доставен и като премикс (смес от ензим, буфер и дНТФ), което опростява залагането на PCR реакциите и намалява до минимум броя отпипетирвания при подготовката им.

Характеристики

 • Отлична за стандартни PCR приложения
 •  Ензим с ниско замърсяване на ДНК
 •  Под формата на премикс, полимеразата позволява по-лесно залагане на реакциите и намалява до минимум броя отпипетирания

Приложения

 •  Рутинен PCR
 • Секвениране

Компоненти

R001A

TaKaRa Taq: 250 U (5 U/µL)*
10X PCR буфер (съдържа 15 mM MgCl2): 1 mL
Смес от дНТФ (2.5 mM всяко дНТФ): 800 µL
R001AM
TaKaRa Taq: 250 U (5 U/µL)*
10X PCR буфер (без Mg2+): 1 mL
25 mM MgCl: 1 mL
Смес от дНТФ (2.5 mM всеки) : 800 µL

R004APremix Taq (TaKaRa Taq Version)

Премикс с 2X Taq полимераза: 6 x 500 µL**

 • * Протоколът препоръчва използването на 1.25 единици за реакция от 50 µL.
 • ** Съдържа TaKaRa Taq, PCR буфер и дНТФ.

Източник Рекомбинантна Ecoli

Съхранение –20°C. Избягвайте многократното на замразяване-топене на TaKaRaTaq полимеразата и дНТФ. След стапяне се слагат в съизмерими обеми в отделни епруветки, които се съхраняват при –20°C.

Ефективност на PCR Ефективността на ензима е проверена и потвърдена чрез успешно амплифициране на 8 kb-базов ламбда ДНК образец. Амплифицирането на единично копие на ген чрез PCR е също потвърдена с използване на 2.9 kb образец от човешка геномна ДНК и човешки праймери p53.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Разфасовка

  Premix Taq™ DNA Polymerase (TaKaRa Taq™ Version 2.0)

  R004A

  150 единици

  TaKaRa Taq™ DNA Polymerase

  R001A

  250 единици

  TaKaRa Taq™ DNA Polymerase

  R001B

  1,000 единици

  TaKaRa Taq™ DNA Polymerase

  R001C

  3,000 единици

  TaKaRa Taq™ DNA Polymerase (with Mg2+ free buffer)

  R001AM

  250 единици

  TaKaRa Taq™ DNA Polymerase (with Mg2+ free buffer)

  R001BM

  1,000 единици

  TaKaRa Taq™ DNA Polymerase (with Mg2+ free buffer)

  R001CM

  3,000 единици

  Препоръчвани продукти

  Кат. №  Продукт  Разфасовка
  4030 Смес от дНТФ 3,2 µmol всеки/1,25 mL
 • Производител:Takara-bio/Clontech, Япония