Tермометър за дестилация Varia

  • със стъклен адаптер;
  • потапяне: 30 до 150 мм чрез плъзгаща се якичка на NS 14.5 адаптер;
  • вакуумно уплътнение.

Допълнителни документи и информация за поръчка

  • със стъклен адаптер;
  • потапяне: 30 до 150 мм чрез плъзгаща се якичка на NS 14.5 адаптер;
  • вакуумно уплътнение.