SpeedSTAR HS високоскоростна ДНК полимераза

SpeedSTAR HS ДНК полимераза е удобна , ефективна ДНК полимераза, специално оптимизирана за бърз PCR. Възможни са времена на удължаване по-малки от 10 сек./кб, (сравнени с 60 сек./кб с Taq ДНК полимераза), изключително намаляващи общото време на секвениране. SpeedSTAR реакциите могат да се извършват с използване на стандартни PCR апарати, елиминирайки необходимостта от специално оборудване.  Мощната двубуферна система на SpeedSTAR осигурява ефективно амплифициране на фрагменти с разнообразни рамери (до 20 кб) с по-малко оптимизиране в сравнение с други полимерази.  В добавка, hot-start формулировката е антитяло-опосредствана и осигурява удобство и намален фон.

Характеристики

 • Бърз PCR: амплифициране на фрагмент с дължина 2kb за по-малко от 30 минути;
 • Отлична ефективност: високо качество, сравнимо с полимеразите с висок добив;
 • Дълги фрагменти: оптимизирана двубуферна система, позволяваща амплификация на фрагменти до 20 kb с намалена необходимост от оптимизация;
 • Без необходимост от специално оборудване: намаляване на реакционните времена, без необходимост от закупуване на специализирана апаратура.

Приложения

 • Високоскоростно амплифициране на с намаляване на реакционните времена до две трети;
 • Мощно амплифициране на големи ДНК фрагменти.

Компоненти
SpeedSTAR HS ДНК полимераза (5 ед./µl): 50 µL
10X Бъърз буфер I (Mg2+*): 1 mL
10X Бърз буфер II (Mg2+*): 1 mL
Смес от дНТФ (2.5 mM всеки): 800 µL
* Концентрация на Mg2+: 10X Бърз буфер I, 30 mM; 10X Бързбуфер II, 20mM

Чистота Режеща активност, ендонуклеазна и екзонуклеазна активност не са установени след инкубация на 0.6 µg свръхнагъната pBR322 ДНК, 0.6 µg ламбда ДНК или 0.6 µg ламбда-Hind III дайджест с 10 единици от ензима в продължение на 1 час при 74°C.
Съхранение –20°C

PCR продукти As Тъй като повечето PCR продукти, амплифицирани със SpeedSTAR HS ДНК полимераза, имат една аденинова база, добавена към3′-края, получените PCR продукти могат да се използват директно за клониране в T-вектор.Този продукт може да се използва и за клониране по тъпи краища, но след ‘затъпяването’ и фосфорилирането му.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Разфасовка

  SpeedSTAR™ HS DNA Polymerase

  RR070A

  250 единици

  SpeedSTAR™ HS DNA Polymerase

  RR070B

  1,000 единици

 • Производител:Takara-bio/Clontech, Япония