Полимеразата PrimeSTAR GXL е нашата най-надеждна полимераза с висока точност, подходяща за предизвикателни цели (богати на ГЦ последователности, излишък от матрица, дълги ампликони). Това е модифицирана версия на ензима PrimeSTAR HS, която включва фактор на удължаване, което осигурява ненадмината производителност.

PrimeSTAR GXL ДНК полимеразата осигурява ефективна PCR амплификация дори за най-трудните приложения, включително амплификация на богати на ГЦ мишени, амплификация в присъствието на излишен шаблон, който може да допринесе за неспецифично свързване, и амплификация на дълги продукти (до 30 kb). Медиираната от антитяло функция за горещ старт подобрява PCR специфичността и чувствителността. Полимеразата PrimeSTAR GXL се доставя с отделни епруветки с 5X буфер и смес от дНТФ-и.

Приложения
 • Надеждно амплифициране на дълги, ГЦ -богати или AT-богати последователности, като регулаторни региони и региони с повтори
 • HLA типизиране
 • Несравнимо намножаване на библиотеката за NGS
Характеристики
 • Амплификация на продукти до 30 kb (човешка геномна ДНК), 40 kb (ламбда ДНК) или 13,5 kb (човешка сДНК)
 • Антитяло-медиирана формула за горещ старт
 • Висока толерантност към шаблони, богати на ГЦ, както и наличието на излишни шаблони от нуклеинови киселини
 • PCR ензим с горещ старт и висока прецизност
 • ДНК полимеразата PrimeSTAR GXL превъзхожда реакциите с богати на ГЦ шаблони, излишък от матрица и дълги ампликони до 30 kb (GXL).
 • Полимеразата се доставя с отделни епруветки с оптимизиран буфер (Mg2+ плюс) и дНТФ-и.
 • Кат. № R050A: PCR ензим с горещ старт и висока прецизност, ДНК полимеразата PrimeSTAR GXL превъзхожда реакциите с богати на ГЦ шаблони, излишък от матрици и дълги ампликони до 30 kb (GXL). Полимеразата се доставя с отделни епруветки с оптимизиран буфер (Mg2+ плюс) и dNTPs.
 • Кат.№ R050B: PCR ензим с горещ старт и висока прецизност, ДНК полимеразата PrimeSTAR GXL превъзхожда реакциите с богати на ГЦ шаблони, излишък от матрици и дълги ампликони до 30 kb (GXL). Полимеразата се доставя с отделни епруветки с оптимизиран буфер (Mg2+ плюс) и dNTPs. , като кат.№ R050B съдържа 4 от кат.№ R050A
Краища на PCR продукти

PrimeSTAR GXL ДНК полимеразата генерира продукти с тъпи краища. Подходяща е за използване във връзка със системи за клониране с тъп край.

Препоръчителна максимална дължина на ампликона
 • До 30 kb (шаблон на човешка геномна ДНК)
 • До 40 kb (ламбда ДНК шаблон)
 • До 13,5 kb (човешки cDNA шаблон)
Информация за поръчка:
Кат. № Разфасовка
PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase

 

R050A

 

250 единици
PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase

 

R050B

 

1,000 единици
Производител:Takara-bio/Clontech, Япония

 

Още изделия от същата категория:тук