Perpetual Taq ДНК полимераза (hot start)

Предварителен комплекс с анти-Taq моноклонално антитяло, топ качествена термофилна Taq ДНК полимераза за автоматичен “hot start” PCR, резултиращо в изключително повишена амплификационна специфичност, чувствителност и добив.

Дефиниция за единица: една единица се дефинира като количеството ензим, необходимо да катализира инкорпорирането на 10 наномола дНТФ в киселинно разтворим материал за 30 минути при 74°C. Реакционните условия са: 50 mM Tris-HCl (pH 9.0 at 25°C), 50 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 200 μM от всяко дАТФ, дЦТФ, дГТФ, дТТФ (микс от небелязани и [3H]dTTP), 10 μg активирана телешка тимусна ДНК и 0.1 mg/ml BSA в краен обем от 50 μl.

Условия за съхранение: при -20°C

Описание:

 • ултрачиста рекомбинантна Taq ДНК полимераза е обратимо свързана с анти-Taq моноклонално антитяло, блокиращо репликационната активност на ензима при умерена температура
 • нашите внимателно подбрани анти-Taq антитела имат висока термална стабилност, осигуряващо защита срещу неспецифично удължаване на праймери на стайна температура до 70°C.
 • Полимеразната активност се възстановява по време на началната стъпка на денатурация при загряването на амплификационните реакции на 94-95°C за поне 2 минути.
 • Формирането на комплекси между Taq ДНК полимераза и анти-Taq антитялото формира основа за автоматичен “hot start” PCR, който позволява асемблиране на PCR реакция на стайна температура.
 • Високата стабилност на комплексите позволява огромно повишаване на PCR специфичност, чувствителност и добив с сравнение с асемблирането по конвенционалния PCR метод.
 • Автоматичният “hot start” PCR е бърз и удобен метод при асемблиране на множество PCR реакции.
 • И повишената специфичност, и редуцираното погрешнп свързване на праймери подобрява мултиплексния PCR.
 • Елиминиран риск от кръстосано замърсяване на матрицата и осигуряна безопасна лабораторна работа благодарение на отстранена необходимост от отваряне на горещи епруветки.
 • Термостабилната Taq ДНК полимераза реплицира ДНК при 74°C и има полуживот от 40 мин при 95°C.
 • Катализира полимеризацията на нуклеотиди в дуплексна ДНК с посока 5’3′ в присъствието на магнезиеви йони.
 • Запазва 5’3′ екзонуклеазна активност.
 • Няма 3’5′ екзонуклеазна активност.
 • Добавя допълнителен A в 3′ краищата.
 • Perpetual Taq ДНК полимераза се препоръчва за реакции на PCR и удължаване на праймерипри при повишени температури за получаване на широк диапазон от от ДНК продукти до 10 кб.

Буфер за съхранение:

 • 20 mM Tris-HCl (pH 8.0 при 22°C), 100 mM KCl, 0.5% Tween™20, 0.5% Igepal CA-630, 0.1 mM EDTA, 1 mM дитиотреитол, 50% глицерол.

10 x реакционни буфери:

 • 10 x Pol буфер A (оптимизационен буфер без MgCl2): Буферът позволява оптимизиране на концентрациите на MgCl2.
 • 10 x Pol буфер B (общо приложение, за до 10 kb): Буферът съдържа 15 mM MgCl2 и е оптимизиран за употреба с 0.2 mM от всеки д НТФ.
 • 10 x Pol буфер C (цветен): 10 x Pol буфер B обогатен с две проследяващи багрила и реагент за нанасяне на гел. Буферът позволява директно нанасяне на PCR продуктите върху агарозен гел.

Качествен контрол:

 • Всички препарации се изследват за замърсяваща ендонуклеаза, 3’- екзонуклеаза, и неспецифични едино и двойноверижни Дназни активности. Типичните препарации са по-чисти от 95%, съдейки по SDS – полиакриламидна гелна електрофореза.

Допълнителна информация може да намерите тук.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

   

  Кат. № Разфасовка

  E2700-01

  200 единици

  E2700-04

  500 единици

  E2700-02

  1000 единици

  E2700-03 5000 единици
 • Производител:EURx