TriFast и TriFast FL са готови за употреба, бързи и лесни за употреба системи за изолиране на РНК, ДНК и белтъци от една и съща проба. Тези реагенти са подходящи както за малки, така и за големи по обем проби и дават достоверни и възпроизводими резултати при високо качество. Съдържа фенол и гуанидин изотиоцианат.

 FL продуктите се използват за изолиране на ДНК, РНК и протеини от флуиди.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Катaложен №

  Кол.в опаковка

  peqGOLD TriFast

  30-2010

  100 ml

  peqGOLD TriFast

  30-2020

  200 ml

  peqGOLD TriFast

  30-2030

  500 ml

  peqGOLD TriFast

  30-2040

  1000 ml

  peqGOLD TriFast FL

  30-2110

  100 ml

  peqGOLD TriFast FL

  30-2120

  200 ml

  peqGOLD TriFast FL

  30-2130

  500 ml

 • Производител:PeqLab, Германия