PCR Intro пакет за разрешаване на PCR проблеми

  • Съдържа 4 PCR полимерази (Titanium Так ДНК полимераза, Advantage 2 полимеразен микс, Advantage HD полимеразен микс, Advantage геномен LA полимеразен микс) и микс от ултрачисти дНТФ (10 мМ от всеки);
  • Икономичен подход за определяне на правилната полимераза за спецификата на Вашата амплификация;
  • 40 реакции от всеки ензим;
  • Каталожен № 639267.
  • Titanium Так ДНК полимераза: Так ДНК полимераза с N-крайна делеция и TaqStart антитяло за горещ старт. Ензимът няма 5’–3′ екзонуклеазна активност, може да функционира при по-широк спектър от концетрации на MgCl2 и е с по-висока термостабилност и разтворимост от дивия тип Так полимераза. TaqStart редуцира фона и осигурява изключителна чувствителност. Осигурява изключително висок добив, подобрена точност и увеличена дължина.
  • Advantage 2 полимеразен микс: комбинация от Titanium Так ДНК полимераза с малко количество ензим с висока точност (proofreading). Този микс дава всички предимства на Titanium Так, но при подобрена точност и увеличена дължина на продукта. Осигурява изключително висок добив.
  • Advantage HD полимеразен микс: иновативна “high definition” ДНК полимераза с изключително висока точност и ефективност при разнообразни PCR условия. Изключителните качества на ензима се дължат отчасти на наличието на изявена 3’–5′ екзонуклеазна (proofreading) активност и изключително висока ефективност. Високата специфичност се постига чрез антитяло за горею старт. Advantage HD осигурява изключително висока точност, чувствителност и специфичност, които са необходими при критични реакции.
  • Advantage геномен LA полимеразен микс: висока ефективност и повишена точност при особено дълки таргети (~30 kb) – бърза и акуратна амплификация на геномна ДНК. Advantage GC геномен LA полимеразен микс се препоръчва при амплификация на ГЦ-богати фрагменти и сложни геномни матрици, тъй като е оптимизиран за по-сложни матрици благодарение на специален буфер.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Производител:

 

Clontech, САЩ