PCR епруветки със свързани капачки

  • подходящи за конвенционални PCR апарати;
  • от полипропилен, свръх тънки стени с еднаква дебелина за оптимален температурен трансфер и кратка продължителност на PCR циклите;
  • произведени в чисти помещения;
  • без ДНК, ДНази, РНази;
  • автоклавируеми при 121оС (2 бара).

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Описание

Кол./оп.

Кат. №

0.2 мл, единични епруветки, прозрачни, изпъкнала капачка

1000

9.409 370

0.2 ml, единични епруветки, розови, плоска капачка

1000

9.409 280

0.2 ml, единични епруветки, жълти, плоска капачка

1000

9.409 281

0.2 ml, единични епруветки, зелени, плоска капачка

1000

9.409 282

0.2 ml, единични епруветки, сини, плоска капачка

1000

9.409 283

0.2 ml, единични епруветки, прозрачни, плоска капачка

1000

9.409 371

0.5 ml, единични епруветки, розови, плоска капачка

1000

9.409 284

0.5 ml, единични епруветки, жълти, плоска капачка

1000

9.409 285

0.5 ml, единични епруветки, сини, плоска капачка

1000

9.409 287

0.5 ml, единични епруветки, сини, плоска капачка

1000

9.409 286

0.5 ml, единични епруветки, прозрачни, плоска капачка

1000

9.409 372