Описание

NZY-A Speedy кит за PCR клониране е създаден за провеждане на бързо и ефективно клониране на PCR продукти с 3´-A опашка, които са продукт на амплифициране с използване на непроверяващи ДНК полимерази като NZYTaq ДНК полимераза. Тази методология съчетава ефективността на подобрения буфер за лигиране със коростта на Спийди лигазата (Speedy Ligase) за постигане на бързо лигиране на вектора и PCR продукта само за 5 минути на стайна температура (18-25°C). Вектора за клониране е приготвен чрез изрязване на pNZY28 на NZYTech с EcoR V и добавяне на тимидин в 3´-краищата. Тези единични 3´-T опашки увеличават ефективността на лигирането на PCR продуктите в пласмидите като предотвратяват зацикляне на вектора и осигуряващи съвместими опашки за PCR продуктите, получени чрез термоустойчиви непроверяващи (non-proofreading) полимерази. Векторът pNZY28 съдържа множество рестрикционни места в рамките на множеството региони за кониране. Обаче усвояването на вектора с EcoR I или BamH I позволява получаването на PCR продукти, доколкото региона за клониране на вектора е маркиран с места за разпознаване и на двата ензима.

Сваляне на прикачените файлове:79_77_MB043_NZYDNA_Ladder_II