Описание

NZY-A кит за PCR клониране е създаден за директно клониране на PCR продукти с 3´-A опашки, които са резултат от амлифициране с използване на ДНК полимерази без проверяваща (proofreading) активност като например NZYTaq ДНК полимераза. Вектора за клониране е приготвен чрез рязане на pNZY28 на NZYTech с EcoR V и добавяне на 3‘-тимидин на двата края. Тези единични 3´-T опашки повишават ефективността на лигиране на PCR продукта в плазмидите като се предотвратява повторното „зацикляне“ на на вектора и се осигуряват съвместими опашки  за продукти, получени с термоустойчиви полимерази без проверяваща (proofreading) активност. Векторът pNZY28 съдържа места за рестрикция в региона за множествено клониране. Обаче, усвояването на вектора с EcoR I или BamH I позволява получаването на PCR продукти, доколкото клониращия се регион е обозначен с места за разпознаване и на двата ензима. NZY-A кит за PCR клониране позволява бързо лигиране (1 час) между вектора и PCR фрагмента.

Сваляне на прикачените файлове:77_MB043_NZYDNA_Ladder_II