NextGenPCR® комплект за подготовка на библиотеки от вирус на маймунска шарка

NextGenPCR® комплект за подготовка на библиотеки от вирус на маймунска шарка

  • Съдържа предварително смесени пулове праймери за секвениране на маймунска шарка (за общо 250 проби) и NextGenPCR® Arctic Fox HF Chemistry 2x (готов за използване мастермикс).
  • Амплификация на 190 kb MPXV геном е постигнат чрез използване на PCR базирано подреждане на ампликони от ~2,5kb сегменти (общо 88 ампликони).
  • С NextGenPCR® ултра бърза PCR химия, пълната PCR циклична програма на протокола може да бъде завършена за по-малко от 45 минути с помощта на апарата на NextGenPCR®.
Кат. # Product Description Ед. цена в лв без ДДС Ед. цена в лв с ДДС
50025 NextGenPCR® Pre-mixed Monkeypox sequencing primer pools (250 samples) 2 693,25 лв. 3 231,90 лв.
50027 NextGenPCR® Monkeypox sequencing library prep kit (250 samples) 5 737,50 лв. 6 885,00 лв.

Допълнителна информация: тук.

Свързани продукти: тук.