Как да изберем правилния кит за клониране In-Fusion HD Cloning Plus?

Бихме искали да Ви напомним, че предлагаме висококачествени реагенти и услуги за молекулярнобиологичните лаборатории: пълна гама ДНК маркери, модифициращи ензими, рестриктази, продукти за белязане на нуклеинови киселини, китове за изолиране, клониране, амплифициране на нуклеинови киселини, иновативни продукти за изследвания в областта на откриването на нови гени, генната регулация и функции и други.
Допълнително бихме искали да Ви запознаем с предлагания от Clontech иновативен подход към клонирането. Чрез техните In-Fusion HD Cloning Plus китове ще промените напълно начина, по който мислите за клонирането. Клонирането може да бъде:

  • без субклониране;
  • без добавяне на ненужни бази към конструкта;
  • с получаване на конструкта в една реакция;
  • да осигурява идентично и насочено клониране на един или повече фрагменти в произволен вектор при висока ефективност и висока точност;
  • многостранната система на тези китове надминава всяки традиционен метод за клониране, включително лигирането и ТА клонирането;

Спестете време

Бъдете ефективни

Не правете компромис с гъвкавостта

15 минути на реакция за един или множество фрагменти

Добив при клониране на единичен фрагмент: 95%

Клонирайте произволен фрагмент на произволно място в който и да е вектор

Без необходимост от допълнително третиране на PCR фрагментите

Добив при клониране на множество фрагменти: 70%

Идентично клониране – без добавяне на допълнителни базови двойки

Без субклониране – получавате крайния конструкт на втория ден

Големи инсерти или вектори не са проблем – клонирайте ги директно във Вашия експресионен плазмид

Дизайнът на праймерите позволява безпроблемно запазване или елиминиране на места за рязане на мястото на клонирането

Искам ли да използвам клониращ енхансер (КЕ)?

ДА

НЕ

Амплифицирането на инсерта продуцира една чиста ивичка; КЕ отстранява фонови плазмидна ДНК и PCR остатъци преди клонирането

Амплифицирането на инсерта продуцира повече от един продукт; пречистването на PCR продуктите и гелната екстракция може да се направи с центрофужни колонки и китове за пречистване на PCR продукти

Течен или лиофилизиран EcoDry кит?

Характеристики

Китове In-Fusion HD EcoDry

Teчни китове In-Fusion HD

Предварително разделен на аликвоти, лиофилизиран, минимизира евентуални грешки на потребителя

ДА

Съхранение на стайна температура, не заема място във фризера и елиминира циклите замразяване/разтопяване

ДА

Потребителят може да избере обема на реакцията и пластмасовите консумативи, които ще използва

ДА

 Всички китове In-Fusion HD Cloning Plus съдържат CloneAmp PCR микс (с висока точност), ензимен премикс In-Fusion HD, реагенти за контролен експеримент (линеализиран вектор, инсерт 2 кб).