Kит за изолиране на РНК от човешка кръв GeneMATRIX

Кит за изолиране на тотална РНК от свежа човешка кръв

Този кит се използва за бързо изолиране на тотална РНК от свежа човешка кръв. Пречистената РНК е свободна от ДНК, протеини, липиди, багрила, детергенти, органични инхибитори на ензимните реакции, буфери, соли, двувалентни катиони, други. При първата стъпка се лизират еритроцитите. При втората стъпка се лизират левкоцитите в присъствието на денатуриращ буфер, който инактивира клетъчните РНази. При следващата стъпка хомогенизационните центрофужни колонки отстраняват геномната ДНК, с което се намалява вискозитета на лизата и се елиминират ДНК фрагментите. След това пробите се пренасят върху свързващи центрофужни колонки, чиито матрикс адсорбира всички молекули РНК, а контаминантите се отмиват ефективно. Висококачествената РНК се елуира с вода, свободна от РНази. При правилна работа получените РНК са по-дълги от 200 бази. Възможно е, обаче, да се получат и по-малки от 200 бази фрагменти. Изолираната РНК е готова за употреба без да е необходима етанолна преципитация.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат.No.

  Количество

  Kит за изолиране на РНКот човешка кръв GeneMATRIX

  E3596-01

  25 preps

 • Производител:EURx, Полша