Универсален кит за изолиране на ДНК от човешки и животински тъкани

Този кит се използва за бързо изолиране на тотална ДНК (геномна, митохондриална) от разнообразни тъкани и биологични течности. Пречистената ДНК е свободна от РНК, протеини/ензими, липиди, багрила, детергенти, органични инхибитори на ензимните реакции, буфери, соли, двувалентни катиони, други. Пробата се подлага на протеолитно смилане в присъствието на специален буфер, улесняващ с цел тъканна и клетъчна дезинтеграция. Протеиназа К разгражда клетъчните белтъци като и „съблича” ДНК от свързаните с нея протеини, сред които са и нуклеазите. Добавя се оптимизационен буфер и етанол, които създават специфични условия за свързване на ДНК към колонката при кратко центрофугиране, но не и на онечистванията. Следи от онечиствания, останали свързани със смолата на колонката, се отстраняват посредством две стъпки на промиване. ДНК след това се елуира със слабосолеви буфер, Tris-HCl, TE или вода. Така изолираната ДНК може да се използва непосредствено за други експерименти без да е необходима етанолна преципитация.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат.No.

  Количество

  Kит за изолиране на ДНКот тъкани GeneMATRIX

  E3550-01

  50 препарации

  Kит за изолиране на ДНКот тъкани GeneMATRIX

  E3550-02

  150 препарации

 • Производител:EURx, Полша