Kит за едновременно изолиране на ДНК/РНК/протеин GeneMATRIX

Кит за изолиране на тотална ДНК/РНК/протеин от една биологична проба.

Този кит се използва за бързо и едновременно изолиране на геномна ДНК, тотална РНК и тотален протеин от една и съща биологична проба от разнообразен произход (различни физиологични групи бактерии, животински тъкани, растения и разнообразни щамове дрожди). Пробите първо се разрушават, хомогенизират и лизират в присъствието на лизис и денатуриращ буфер, който инактивира ДНазите, РНазите и протеиназите. При следващата стъпка се използват центрофужни ДНК-свързващи колонки, които намаляват вискозността на лизата и свързват ДНК фрагментите. Центрофужни РНК-свърващи колонки адсорбират всички РНК молекули към матрикса си, но не и каквито и да е контаминанти (отмиват се). Висококачествената РНК се елуира във вода, свободна от РНази. . Типичните добиви са до 100 мкгр тотална РНК с дължина над 200 бази. Протеините преминават през РНК-свързващите колонки и се палетизират при центрофугирането. Китът включва PLB буфер, който е съвместим със SDS-PAGE, и служи за разтваряне на протеиновите палети. Китът е подходящ за изследователи, които желаят да изследват генома, протеома и транскриптома на една единствена клетка.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат.№

  Количество

  Kит за едновременно изолиране на ДНК/РНК/протеин GeneMATRIX

  E3597-01

  25 препарации

  Kит за едновременно изолиране на ДНК/РНК/протеин GeneMATRIX

  E3597-02

  100 препарации

 • Производител:EURx, Полша