iMatrix-511 (рекомбинантен ламинин-511)

 • размножаването на ембрионни стволови клетки (ESCs) или индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSCs) изисква културален субстрат, който да улеснява последователни репродуцируеми фенотипи, включително запазена плурипотентност, стабилен кариотип, експресия на плурипотентни маркери. iMatrix-511 е рекомбинантен ламинин-511 E8 фрагментов продукт, който може да се използва като субстрат за ESC или iPSC. Този продукт позволява незатихващо възобновяване на  hESCs или hiPSCs в среда без ксенофактори и осигурява по-добри адхезивни свойства от пълномерен ламинин, витронектин или недефинирани мембранни реагенти като Matrigel. iMatrix-511 реагентът позволява растеж на култури стволови клетки в отсъствието на миши фийдъри.
 • Е8 фрагментите от рекомбинантен ламинин-511 E8 са орязани, функционални форми на ламинин, състоящи се от C-краищата на алфа-, бета – и гама-веригите. Ламинин-511 E8 (150 kDa) запазва пълната способност за свързване към алфа-6-бета-1-интегрин.Проучванията, довели до търговския продукт  iMatrix-511, са проведени в Университета на Киото и Университета на Осака и благодарение на споразумение между Takara Bio Inc. и Nippi, Inc.

Основни характеристики imatrix-511 takara nippi

 • химически дефинират субстрат за стволови клетки без животински и ксенофактори, без фийдъри: за ESC или iPSC култури;
 • осигурява по-добра адхезия за hESCs и hiPSCs от Matrigel или пълноверижен ламинин;
 • ламинин-511 E8 фрагментите поддържат продължително самообновяване ма hESCs и hiPSCs в дефинирана среда (без ксено елекементи) с дисоциативно клетъчно пасажиране;
 • промотира висока експресия на плурипотентни маркер, нормален кариотип  и запазва способността за диференциране до трите типа  зародишни слоеве.

Приложения

 • култивиране на стволови клетки при химически дефинирани условия, без животински и ксенофактори;
 • пасажиране на клетъчни линии на ембрионни стволови клетки (ESC) и индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSC);
 • експанзия на ESCs или iPSCs култури.

Компоненти

 • Кат.# 300: 350 µg рекомбинантен ламинин-511 E8 фрагменти (лиофилизирани, 2 епруветки x 175 µg в епруветка)
 • Кат.# 301: 1050 µg рекомбинантен ламинин-511 E8 фрагменти (лиофилизирани, 6 епруветки x 175 µg в епруветка)

Съхранение

 • между 2°C и 15°C, на сухо и защитено от слъчнвева светлина място.

Употреба

 • към една епруветка със 175 µg лиофилизиран продукт се добавят 350 µL стерилна вода (за тъканно култивиране). Полученият разтрво ще съдържа 500 µg/mL iMatrix-511 в 20 mM фосфатен буфер. За разрежданията и покритието на съдовете може да погледнете протокола за употреба на продукта.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Производител:

 

Takara/Nippi