Описание: GreenSafe Premium е багрило за нуклеинови киселини, което може да се използва като безопасна алтернатива на етидиевия бромид за визуализиране на нуклеинови киселини в агарозни гелове. GreenSafe Premium излъчва зелена флуоресценция при свързване с ДНК или РНК. Има два вторични пика на флуоресцентно възбуждане (≈270 nm и ≈290 nm) и един силен пик на възбуждане при 530 nm. Тези особености правят GreenSafe Premium съвместим с широк кръг апарати за четене на гелове.

Характеристики:

 • за детекция на двойноверижна ДНК и едноверижна РНК;
 • алтернатива на багренето с етидиев бромид;
 • чувствителност като тази на етидиевия бромид;
 • Нетоксиченнемутагененинекарциногенен;
 • Без опасни отпадъци.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Катaложен №

  Кол.в опаковка

  GreenSafe Premium

  MB13201

  1 mL

 • Производител:Nzytech, Португалия

Сваляне на прикачените файлове:MB132_GreenSafe_Premium