FTA карти Classic  

 • 4 области за проби 4 х 125 мкл цяла кръв или 4 х 75 мкл растителен хомогенат;
 • удобни за многократно приложение към еднакви проби или за събиране на множество животински/растителни проби;
 • имат вариант в индикаторен (розов) формат.

FTA карти Mini

 • 2 области за проби 2 х 125 мкл цяла кръв или 2 х 75 мкл растителен хомогенат;
 • удобни при протоколи, които изискват различни локации за тестване и съхранение на пробите;
 • имат вариант в индикаторен (розов) формат.

FTA карти Micro

 • 1 област за проба от 125 мкл цяла кръв или 75 мкл растителен хомогенат;
 • удобни, когато е необходима само една карта;
 • имат вариант в индикаторен (розов) формат.

FTA карти Gene

 • 3 области за проби 3 х 75 мкл цяла кръв или 3 х 50 мкл растителен хомогенат;
 • може да се използват в повечето автоматизирани диспенсерни/пипетиращи системи при комбинацията им сподложка за FTA GENE карта.

Индикационни FTA карти

 • с цветен индикатор, който променя цвета си от розов в бял, ако има нанесена проба;
 • особено удобен при безцветни проби.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Тип Описание

Кол./оп.

Кат. №

FTA карта Classic

обем проба на зона 125 мкл / общо 500 мкл

100

9.971 708

Индикаторна FTA карта Classic

обем проба на зона 125 мкл / общо 500 мкл

100

9.971 709

FTA карта Mini

обем проба на зона 125 мкл / общо 250 мкл

100

9.971 710

Индикаторна FTA карта Mini

обем проба на зона 125 мкл / общо 250 мкл

100

9.971 711

FTA карта Micro

обем проба на зона 125 мкл / общо 125 мкл

100

9.971 712

Индикаторна FTA карта Micro

обем проба на зона 125 мкл / общо 125 мкл

100

9.971 713

FTA карта Gene

обем проба на зона 75 мкл / общо 225 мкл

100

9.971 714