Ex Taq полиимеразата на Takara комбинира доказаната ефективност на Takara Taq полимеразата с ефективна 3’–>5′ екзокнуклеазна активност за ненадмината ефективност на PCR реакциите. В рутинните PCR приложения Ex Taq полимеразата и Ex Taq буферната система осигуряват по-високи добиви и по-ниски нива на мутации (приблизително 4.5 пъти по-ниски, определени по метода на Кункел) отколкото стандартната Taq ДНК полимераза. Системата позволява също амплифициране на по-дъллги продукти в сравнение с Taq ДНК полимеразата, до 20 kb дължина за геномна ДНК и до 30 kb за ламбда ДНК.

Характеристики

 • PCR с висок добив и висока чувствителност
 • Отлична при прилагане върху трудни образци
 • Силна полимераза
 • Възпроизводими PCR резултати
 • Подобрена прецизност

Компоненти

RR001A

TaKaRa Ex Taq ДНК полимераза: 250 U (5 U/µL)*
10X Ex Taq буфер (съдържа 20 mM MgCl2) : 1 mL
Смес от дНТФ (2.5 mM всяко д НТФ): 800 µL

RR01AM

TaKaRa Ex Taq ДНК полимераза : 250 U (5 U/µL)*
10X Ex Taq буфер (без MgCl2) :1 mL
25 mM MgCl: 1 mL
Смес от дНТФ (2.5 mM свсяко дНТФ): 800 µL

*Протоколът препоръчва използването на 1.25единици за реакция от 50 µL

Чистота Режеща активност, ендонуклеазна и екзонуклеазна активност не са установени след инкубация на 0.6 µg свръхнагъната pBR322 ДНК, 0.6 mg ламбда ДНК или 0.6 µg ламбда-Hind III дайджест с 10 единици от този ензим за 1 час при 74°C.
Съхранение –20°C
Концентрация 5 единици/µL
Форма 20 mM Tris HCl (pH 8.0), 100 mM KCl, 0.1 mM ЕДТА, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20, 0.5% Nonidet P-40, 50% глицерол
PCR Продукти Като повечето PCR продукти амплифицирани с TaKaRa Ex Taq имат един A добавен при 3′-краяi, получения PCR продукт може да бъде директно използван за клониране в T-вектор. Възможно е също клониране на продукта във вектори с притъпени краища след притъпяване и фосфорилиране на края. Приблизително 80% от клоновете имат 3′-A опашка.

Тест за ефективност на PCR  Ефективното осъществяване на PCR реакции е потвърдено чрез използването на ламбда ДНК като образец (амплифициран фрагмент: 20 kb).  Ефективно осъществяване на PCR реакции е потвърдено също и чрез амплифициране на гена за бета глобин от човешки ДНК образец (амплифициран фрагмент: 17.5 kb).

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:
  Кат. №  Разфасовка

  TaKaRa Ex Taq® DNA Polymerase

  RR001A

  250 единици

  TaKaRa Ex Taq® DNA Polymerase

  RR001B

  1,000 единици

  TaKaRa Ex Taq® DNA Polymerase

  RR001C

  3,000 единици

  TaKaRa Ex Taq® DNA Polymerase (Mg2+ free buffer)

  RR001AM 250 единици
 • Производител:Takara-bio/Clontech, Япония