Administrator

Матрици за гелна електрофореза – агароза

Матрицата при гелната електрофореза представлява твърда среда, която фиксира пробите и позволява детекция при постелектрофоретичния анализ. Освен това тя кара компонентрите на дадена проба да се разделят на база на техния размер докато се движат през порьозната ѝ структура. Матрицата оказва по-голямо съпротивление на движението на по-големите молекули. Допълнителните функции на матрицата са редукция на …

Матрици за гелна електрофореза – агароза Read More »

Матрици за гелна електрофореза – полиакриламид

Матрицата при гелната електрофореза представлява твърда среда, която фиксира пробите и позволява детекция при постелектрофоретичния анализ. Освен това тя кара компонентрите на дадена проба да се разделят на база на техния размер докато се движат през порьозната ѝ структура. Матрицата оказва по-голямо съпротивление на движението на по-големите молекули. Допълнителните функции на матрицата са редукция на …

Матрици за гелна електрофореза – полиакриламид Read More »

Добавки към електрофоретичните буфери – редуциращи агенти

Техниките за разделяне на смес от биологични субстанции имат водещо значение за всеки научно-изследователски експеримент. Съществуват разнообразни такива техники, които се базират на разликите в химичните свойства, биологичните свойства, заряда и размера на разделяните молекули от дадена проба с биологичен произход. При работа с нуклеинови киселини или протеини и при малък обем на пробите най-предпочитан …

Добавки към електрофоретичните буфери – редуциращи агенти Read More »

Добавки към електрофоретичните буфери – сърфактанти

При повечето електрофоретични подходи разтворът, покриващ гелната матрица, освен буферирашите соли съдържа и една или повече допълнителни субстанции. Функцията на тези вещества е да модифицират свойствата на изследваните молекули и обикновено се отнасят към една от следните три групи: влияещи на водородните връзки съединения, сърфактанти и редуциращи агенти.      При електрофоретичното разделяне на протеини …

Добавки към електрофоретичните буфери – сърфактанти Read More »

Добавки към електрофоретичните буфери – реагенти, влияещи на водородните връзки

При повечето електрофоретични подходи разтворът, покриващ гелната матрица, освен буферирашите соли съдържа и една или повече допълнителни субстанции. Функцията на тези вещества е да модифицират свойствата на изследваните молекули и обикновено се отнасят към една от следните три групи: влияещи на водородните връзки съединения, сърфактанти и редуциращи агенти.      Преди самата електрофореза към пробата …

Добавки към електрофоретичните буфери – реагенти, влияещи на водородните връзки Read More »

Основи на електрофорезата – значение на структурата на протеините за поведението им при електрофореза

Техниките за разделяне на смес от биологични субстанции имат водещо значение за всеки научно-изследователски експеримент. Съществуват разнообразни такива техники, които се базират на разликите в химичните свойства, биологичните свойства, заряда и размера на разделяните молекули от дадена проба с биологичен произход. При работа с нуклеинови киселини или протеини и при малък обем на пробите най-предпочитан …

Основи на електрофорезата – значение на структурата на протеините за поведението им при електрофореза Read More »

Основи на електрофорезата – значение на структурата на нуклеиновите киселини за поведението им при електрофореза

Техниките за разделяне на смес от биологични субстанции имат водещо значение за всеки научно-изследователски експеримент. Съществуват разнообразни такива техники, които се базират на разликите в химичните свойства, биологичните свойства, заряда и размера на разделяните молекули от дадена проба с биологичен произход. При работа с нуклеинови киселини или протеини и при малък обем на пробите най-предпочитан …

Основи на електрофорезата – значение на структурата на нуклеиновите киселини за поведението им при електрофореза Read More »

Как да изберем правилния кит за клониране In-Fusion HD Cloning Plus?

Бихме искали да Ви напомним, че предлагаме висококачествени реагенти и услуги за молекулярнобиологичните лаборатории: пълна гама ДНК маркери, модифициращи ензими, рестриктази, продукти за белязане на нуклеинови киселини, китове за изолиране, клониране, амплифициране на нуклеинови киселини, иновативни продукти за изследвания в областта на откриването на нови гени, генната регулация и функции и други. Допълнително бихме искали да …

Как да изберем правилния кит за клониране In-Fusion HD Cloning Plus? Read More »